Staatssecretaris Van der Burg stuurt brandbrief aan gemeenten

Foto: Catharina Glazenburg

TER APEL – Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel komen op dit moment meer mensen aan dan opgevangen kunnen worden. Het COA werkt samen met gemeenten en partners hard aan een oplossing om te voorkomen dat er net als vorig jaar mensen buiten moeten overnachten. Tot op heden is het gelukt om voor iedereen een bed te regelen.

De instroom van asielzoekers is de laatste drie weken hoger dan normaal (van gemiddeld 150 per dag naar 225 per dag). Ook komen er momenteel dagelijks tussen de 30 en 40 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) binnen in Ter Apel. Deze jongeren hebben extra begeleiding nodig en worden op een speciale locatie in Ter Apel opgevangen. Op deze locatie zijn maximaal 120 opvangplekken, maar door het hoge aantal aanmeldingen zitten er inmiddels dagelijks rond de 340 jongeren. Het COA is afgelopen weken druk geweest met het realiseren van opvanglocaties in het land. Enkele gemeenten waaronder Amsterdam, Arnhem en Oudewater hebben inmiddels opvangplekken gerealiseerd voor asielzoekers die alleen een voorregistratie hebben.

Het lukt nog om vanavond en vannacht iedereen een plek te geven. Maar het eind van het puzzelen en schuiven is nu in zicht.

Staatssecretaris Van der Burg roept gemeenten op om dit weekend opvangplekken te realiseren. Voor zaterdag 450 waarvan 250 opvangplekken voor jongeren en voor maandag 750 waarvan 300 opvangplekken voor jongeren. Het COA hoopt dat de oproep van de staatssecretaris snel gehoor vindt en dat er dit weekend nog opvangplekken beschikbaar komen, zodat voorkomen wordt dat mensen weer in de buitenlucht moeten overnachten. Het maximum van 2.000 asielzoekers dat mag verblijven in Ter Apel is met meer dan 1.900 bijna bereikt.

Vanavond werd bekend dat Arnhem per direct plaats maakt voor 200 volwassen asielzoekers. De gemeente laat vanavond een eerste schip met 95 opvangplekken afmeren aan de Rijnkade. Een tweede schip volgt komende dagen. Dit naar aanleiding van de oproep van Staatssecretaris Eric van der Burg om zo snel mogelijk opvangplekken te realiseren.

Bron: COA

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.