Werk aan de natuur in Westerwolde

Foto: Jans Velthuis


WESTERWOLDE – Staatsbosbeheer gaat aan de slag met subsidie van provincie Groningen.


Meer bomen en struiken die hier thuishoren, een groter leefgebied voor insecten en reptielen, een betere bodem en het tegengaan van problemen door stikstof. Het zijn de gewenste resultaten voor de natuurgebieden in Westerwolde.

Daar start Staatsbosbeheer deze maand met natuurherstelwerkzaamheden nu er geld beschikbaar
is gekomen vanuit het programma Natuur van de provincie Groningen. In de bossen en natuurgebieden rond Ter Apel, Sellingen, Ter Wupping en Jipsingboertange worden tussen september en maart allerlei werkzaamheden uitgevoerd. “Met deze subsidie zijn we erg blij want nu kunnen we op grotere schaal de natuur in Westerwolde versterken en verbeteren. Dat is echt hard nodig!”, aldus projectleider Hein Kuiper.

Oude bossen verjongen
In de bossen van Ter Apel ligt veel humus op de grond. Deze plantenresten zorgen voor een zure bodem, waar de adelaarsvaren goed op groeit. Jonge bomen krijgen tussen die varens geen kans om te groeien. En daardoor, als er oude bomen doodgaan, blijven er steeds minder bomen over in het bos.

Staatsbosbeheer gaat op verschillende plekken de bodem bewerken. Met machines, maar ook met varkens. “Die varkens wroeten op moeilijker te bereiken plekken de wortels van de varen uit de grond”, vertelt boswachter Jelka: “En als de bodem vrij is van de varens, planten we jonge bomen en struiken in. We kiezen soorten die hier van nature thuishoren en plaatsen daar, de eerste tijd, een koker omheen. Zo kunnen reeën de jonge boompjes niet opeten en kunnen de bomen groot groeien.”

Zo verbetert Staatsbosbeheer het bos en het leefgebied van de dieren die hier leven. Deze werkzaamheden worden de komende tijd opgestart. Deze week al worden de akkervarkens aan het werk gezet op de Vossenberg.

Wanneer: 2023 – 2024
Waar: Meebosch, Roelagerbosch, Tempelbosch, Bossen rondom klooster, Vossenberg, Schotslaan en Middelbroek. Droge schraalgraslanden verbeteren rond Sellingen, Ter Apel en Ter Wupping

Droge schraalgraslanden zijn graslanden op een droge bodem waar vaak bijzondere planten groeien. Om die te behouden gaat Staatsbosbeheer deze landen bewerken. Projectleider Hein Kuiper: “Het schraalgrasland bij Ter Wupping richten we in als graasgebied voor vee. De koeien zorgen er straks voor dat het gebied niet verandert in bos.” Vorige week informeerde Staatsbosbeheer de omwonenden hier al over. Want voordat de koeien er kunnen grazen, worden er in november vee-roosters en afrastering met klaphekjes rond dit gebied geplaatst.

Ook met de schraalgraslanden bij Sellingen en Ter Apel gaat Staatsbosbeheer aan de slag. Daar worden verzuurde delen afgegraven en steenmeel gestrooid. Staatsbosbeheer wil zo de bodem verbeteren, zodat daar op termijn meer gevarieerde en kruidenrijkegrassen kunnen groeien. Ook worden er struiken aangeplant voor meer variatie in het gebied en er wordt steenmeel gestrooid. Kuiper: “Deze maatregelen nemen we onder andere om de effecten van stikstof in dit gebied te beperken. In de vorm van nitraat en ammonium is stikstof een voedingsstof. De bodem wordt hierdoor rijker en dat is voor veel natuurgebieden niet goed. Het is van negatieve invloed op alles wat hier leeft, groeit en bloeit. Dit werk wat we nu kunnen uitvoeren is hard nodig om de negatieve effecten tegen te gaan!”

Heide en vennen herstellen
In diverse gebieden laat Staatsbosbeheer jonge bomen en struiken weghalen en de bovenste grondlaag, de humuslaag, verwijderen. Dat doen we omdat de heide anders verdwijnt en verandert in gras en bos. Het weghalen van jonge bomen en struiken rond de vennen, doet Staatsbosbeer voor de insecten en reptielen die hier zijn. Zij leven op de oevers rond de vennen en hebben zonlicht nodig.

Wanneer: 2023 – 2024
Waar: Jipsingboertange, Breedwisch

Ingezonden door Staatsbosbeheer/Jelka Vale

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.