VCP schrijft namens bewoners Van Speykstraat brandbrief aan woningcorporatie Acantus

Foto ingezonden door VCP

WINSCHOTEN – Afgelopen week werd de VCP benaderd door diverse huurders van woningen aan de van Speykstraat te Winschoten met diverse klachten over de leefbaarheid en afhandeling van klachten. Deze woningen worden verhuurd door Acantus.

De door bewoners meegenomen foto’s van hun woningen schetsen een beeld van de situatie. Er is duidelijk sprake van:
Slecht onderhoud
Vochtproblemen
Schimmels
Naaktslakken
Zwam in de vloeren
Verrotte kozijnen
Maden in huis
Slechte isolatie


Dit is slechts een kleine opsomming van de klachten. Bovenstaande problemen zorgen er voor dat mensen gezondheidsklachten krijgen. Kleine kinderen zijn constant verkouden en worden doorverwezen naar het ziekenhuis.

Verdere klachten zijn :
Constant hoofdpijn
Benauwdheid
Slapeloosheid
Zware hoestbuien
Constante verkoudheid


De VCP constateert dat bij Acantus de klachten over deze huizen niet serieus worden genomen en bewoners afgewimpeld worden. Daarom heeft de VCP, namens de bewoners van de van Speykstraat, een aangetekende brief aan woningcorporatie Acantus gestuurd. De VCP verwacht dat ze binnen een termijn van 14 dagen schriftelijk op de hoogte over de vervolg-stappen die de woningcorporatie denkt te gaan nemen op de hoogte worden gebracht.

Ingezonden door VCP

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.