Partij voor de Dieren vraagt provincie om overbruggingsfinanciering voor wildopvangcentra

Foto: Jan Glazenburg (archieffoto)

GRONINGEN – De Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur om geld vrij te maken voor Groninger wildopvangcentra, zodat hun voortbestaan gegarandeerd wordt. Het College van GS heeft aangekondigd een ‘noordelijke verkenning’ uit te gaan voeren naar wildopvang in de drie noordelijke provincies. De resultaten hiervan worden echter pas in 2024 verwacht, terwijl de financiële nood hoog is bij de opvanglocaties. De Partij voor de Dieren wil voorkomen dat de bestaande deskundigheid en infrastructuur verloren gaat. Zowel het ministerie van LNV als de Raad voor Dieraangelegenheden geven aan dat structurele financiële ondersteuning een taak van de provincies is.

Stijn ten Hoeve: “De gedrevenheid en professionaliteit van de mensen die de dieren verzorgen is groot, maar zij moeten continu vechten voor het overeind houden van hun opvang. Zowel de inwoners van Groningen als de dieren zelf worden hier de dupe van. Elke burger heeft een zorgplicht om hulp te verlenen aan dieren in nood, maar dat wordt in onze provincie wel heel moeilijk gemaakt als er geen opvangcentra meer zijn waar men terecht kan. Je wil voorkomen dat goedbedoelende mensen met dieren gaan tobben in hun huis, tuin of schuur; voor het welzijn van de dieren maar ook omdat het risico’s voor de volksgezondheid met zich meebrengt. Denk aan vogels met vogelgriep, of de kans dat iemand door een vleermuis met hondsdolheid wordt gebeten.”

Eerder deze week kondigde Faunavisie Wildcare in Westernieland aan dat per 1 oktober geen vogels meer worden opgevangen omdat er te weinig menskracht beschikbaar is. Dit betekent dat duizenden gewonde vogels in het noorden en oosten van de provincie naar Adorp of Ureterp moeten worden versleept. Tevens valt de opvanglocatie weg voor vogels die de Dierenambulance van Dierentehuis Ter Marse uit Stadskanaal in de oostelijke helft van de provincie ophaalt.

De Partij voor de Dieren vindt het een goede zaak dat er een noordelijke verkenning wordt uitgevoerd, in de hoop dat de uitkomsten vervolgens ook tot daden gaan leiden. Ten Hoeve: “Het eindresultaat moet zijn dat dieren uit alle delen van de drie provincies binnen redelijke tijd en afstand bij een professionele opvang kunnen worden aangeboden. Daarbij hoort een structurele financiering van alle provincies.” Momenteel worden dieren uit het wild opgevangen door Faunavisie Wildcare in Westernieland, Dierenopvangcentrum Groningen in Adorp, en drie opvanglocaties voor vleermuizen. Daarnaast worden jaarlijks ook nog duizenden dieren uit Groningen bij De Fûgelhelling in Ureterp verzorgd.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.