Subsidieregeling voor bos, bomen en struiken

Foto: Catharina Glazenburg (archieffoto)

GRONINGEN, BOVEN PEKELA – Tot 1 november is er een subsidieregeling voor extra groen in de provincie Groningen. Initiatieven voor nieuw bos en lijnbeplanting komen in aanmerking. Ook is er subsidie beschikbaar voor bomen en struiken op schoolpleinen, (boeren)erven en bedrijventerreinen. De regeling is onderdeel van het programma Bos en Hout, waarmee de provincie Groningen werkt aan een groener en biodiverser landschap.

Project Boetenom Boven Pekela
Een recent voorbeeld van een gesubsidieerd project is “Boetenom” in Boven Pekela, waar 300 plukken veldstruweel worden aangeplant in wegbermen. Een groep enthousiaste buurtbewoners en de gemeente Pekela gaan hiermee aan de slag. Deze lage struikachtige beplanting hoort niet alleen van oorsprong bij open agrarische landschap, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit, biedt schuil- en broedplekken voor akkervogels, trekt insecten aan en helpt bij de natuurlijke bestrijding van plagen.

Subsidie aanvragen
Heeft u plannen voor een groen project? Via de website van de provincie Groningen kunt u subsidie aanvragen. De kosten voor de uitvoering zijn subsidiabel, denk hierbij aan de bomen, het aanplanten en het bewerken van de grond. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op: www.provinciegroningen.nl/bosenhout   

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.