Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne verlengd tot 4 maart 2025

Foto: Catharina Glazenburg

De oorlog in Oekraïne is nog niet voorbij. Daarom hebben de EU-lidstaten vandaag in Brussel met elkaar besloten om de huidige Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met een jaar te verlengen, tot 4 maart 2025. Hierdoor kunnen vluchtelingen uit Oekraïne een jaar langer in EU-lidstaten verblijven.

Toen miljoenen mensen uit Oekraïne op de vlucht sloegen voor de oorlog met Rusland heeft de Raad van de Europese Unie op 4 maart 2022 de RTB in werking gesteld. Hiermee hebben vluchtelingen uit Oekraïne in alle EU-lidstaten tijdelijk recht op opvang, medische zorg, werk en onderwijs. De huidige nationale wet- en regelgeving waarin dit geregeld is blijft ook van kracht tot 4 maart 2025.

Staatssecretaris Eric van der Burg: ¨De situatie in Oekraïne is helaas nog steeds zeer onzeker. Daarom is het nodig om duidelijkheid te geven over het verblijf van vluchtelingen uit Oekraïne in Europese lidstaten tot maart 2025. Dat steun ik van harte, want vluchtelingen moeten door het voortduren van de oorlog nog steeds opgevangen worden op een veilige plek.¨

Wat gebeurt er na afloop van de RTB?

Door verlenging van de RTB kunnen vluchtelingen uit Oekraïne tot 4 maart 2025 in Nederland verblijven. Het kabinet werkt momenteel strategische beleidskeuzes uit voor het verblijf en terugkeer van vluchtelingen uit Oekraïne na 4 maart 2025. Nederland zet in op een gecoördineerde Europese oplossing om grote verschillen in aanpak tussen de EU-landen te voorkomen. Sinds de activering van de RTB hebben we gezien dat een gecoördineerde aanpak goed werkt.

Wie vallen onder de RTB?

Na inschrijving in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) toetst de IND of vluchtelingen uit Oekraïne onder de RTB vallen. Dit blijft, ook met verlenging tot 4 maart 2025, dezelfde groep.

Onder deze groep vallen in Nederland vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit die na 26 november 2021 uit Oekraïne zijn vertrokken. En mensen met de Oekraïense nationaliteit die voor 27 november 2021 al langere tijd in Nederland waren (voor bijvoorbeeld werk en nu niet meer veilig terug kunnen). Daarnaast vallen derdelanders uit Oekraïne zonder de Oekraïense nationaliteit maar met een permanente verblijfsvergunning onder de richtlijn, net als derdelanders uit Oekraïne met (inter)nationale bescherming. Ook familieleden van deze groepen vallen onder de richtlijn.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 2 september 2023 besloten de gevolgen van de beëindiging van de tijdelijke bescherming voor derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne te bevriezen tot de Raad van State uitspraak doet in hoger beroep.

Bron: Rijksoverheid

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.