Nog steeds storing personenalarmering (Update)

Foto: Ronny

REGIO – Sinds zondag 12 november is er een landelijke storing met de personenalarmering van Tunstall, nadat dit bedrijf te maken heeft gekregen met een cyberaanval. Dat betekent dat de alarmering niet binnenkomt bij de zorg. Treant maakt voor haar extramurale cliënten (zorg aan huis) gebruik van dit systeem.

“Wij proberen al onze cliënten die gebruik maken van dit systeem te informeren. Zo krijgen cliënten waar het om gaat persoonlijk een brief overhandigd. Hierin staan onder meer instructies over hoe cliënten ons nu wel kunnen bereiken.

We attenderen cliënten bij een calamiteit gebruik te maken van 088 129 01 20 of het bij hen bekende telefoonnummer waarop de zorg kan worden bereikt. Ook worden extra rondes gelopen. Daarnaast benadrukken we dat mensen in geval van nood 112 bellen”, meldt Treant.

Het gaat om cliënten die we zorg aan huis verlenen vanuit locaties Holdert, Oostermarke, Holtingerhof en Valkenhof in Emmen, De Paasbergen in Odoorn, Het Ellertsveld in Schoonoord, De Schutse in Coevorden, De Schoel in Sleen, Selkersgoorn in Dalen en De Korenhof in Aalden.

Het is onbekend op welke termijn er een oplossing is.

Update

De alarmering werkt weer.

Bron: Treant

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.