Samenwerking creëert een naadloze leerweg voor verspanend talent in Emmen

Foto: Cindy van der Pal

EMMEN – De lokale metaalbedrijven in de regio Zuid- en Oost Drenthe (Dutch TechZone), Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe (BVT), RTC Hardenberg en het mbo techniek onderwijs van Drenthe College in Emmen hebben een grote stap gezet: er is een ambitieus plan gemaakt om een mbo-4 opleiding te bieden voor toekomstige vakmensen. Dit betekent dat er nu een doorlopende leerlijn gevolgd kan worden, als aanvulling op de bestaande opleidingen op niveau 2 en 3.

Na grondig vooronderzoek en vele gesprekken met onderwijsinstellingen, Skills4Future en een groep bedrijven die actief zijn in de metaalbewerking uit de regio Zuid- en Oost Drenthe, is besloten om de krachten bundelen en samen te werken met STODT. STODT is al 39 jaar de landelijke technische bedrijfsopleider voor de maakindustrie, gespecialiseerd in verspanen en meten, opgericht door en voor vakmensen STODT heeft vestigingen in Hengelo en Best (Brainportregio Eindhoven).

Samenwerking
De nieuwe mbo-4 opleiding is mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen de vakscholen BVT en RTC (met eigen faciliteiten en machines), STODT (gespecialiseerd in technisch onderwijs) en Drenthe College (waar algemene vakken worden gegeven en studenten hun diploma behalen). Dit maakt deel uit van een groter samenwerkingsverband tussen Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college. Zo blijft het vakonderwijs in metaalbewerking in de regio bestaan en biedt het enorme kansen voor de regionale metaalbedrijven.

Kwaliteit
Er is nog meer goed nieuws: de machines krijgen een flinke upgrade, dankzij steun van Skills4Future, de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe en de provincie Drenthe. Een modern machinepark verbetert de kwaliteit van het onderwijs en sluit zo beter aan op de huidige en toekomstige vraag vanuit het bedrijfsleven. De studenten werken tijdens hun opleiding met zeer geavanceerde machines. Daarmee hebben ze een groot voordeel wanneer ze de arbeidsmarkt betreden. De technologische ontwikkelingen vraagt veel van bedrijven, werkgevers zoeken daarom naar kandidaten met relevante en praktische ervaring.

BVT Drenthe en RTC Hardenberg
De Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe (BVT) en RTC Hardenberg zijn beiden erkende opleiders met als voornaamste doel jongeren, zij-instromers of mensen die bijgeschoold willen worden in het verspaningsvak, op te leiden als verspaner. De drijvende kracht achter de vakschool in Emmen, John van der Laan, zet zich al jaren in voor de technische vakmensen in de regio. Zuid- en Oost-Drenthe heeft een sterke maakindustrie, maar ook een dringend tekort aan technisch talent. Het is daarom belangrijk een goed en zichtbaar opleidingsaanbod te hebben.

BBL-opleiding
BVT Drenthe is een door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend leerbedrijf. Tijdens de opleiding BBL niveau 2 en 3 wordt er samengewerkt met verschillende SBB- en OOM- erkende leerbedrijven uit de regio. De leerling is in principe twee dagen van de week op het praktijkcentrum in Emmen en drie dagen bij een van de leerbedrijven. Op het praktijkcentrum in Emmen krijgt de leerling les en ondersteuning van gekwalificeerde docenten van het DC en praktijkopleiders van OBM noord of Drenthe College. Wanneer de leerling op het leerbedrijf aan het werk is wordt hij begeleid door gekwalificeerde praktijkopleiders van het leerbedrijf. Het leerbedrijf word door het praktijkcentrum ondersteund in de begeleiding.

Het ontstaan
Voordat de organisaties de samenwerkingsovereenkomst hadden ondertekend, blikte John van der Laan nog even terug op het ontstaan van BVT-Drenthe. “Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe is ontstaan omdat het Drenthe College in 2013 vanwege te instroom van studenten. Dit  werd toen door Bert Meijer medegedeeld op industriële bijeenkomst op het Drenthe College. Daar ter plekke hebben een aantal bedrijven direct gezegd “dan moeten we ze zelf opleiden”. Dat waren toen Landes Fijnmechanische industrie , Machinefabriek Emmen en de Combimac”, vertelt John van der Laan, oprichter van Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe aan RTV Een.  

“De samenwerking is ontstaan door vraag vanuit bedrijven uit deze regio naar een doorlopende leerlijn voor verspaners t/m niveau 4. Dit beidt (aanstaande) verspaners ontwikkelperspectief, zelfs aansluiting op niveau 5/6 (HBO). Onder leiding van Skills4Future hebben de bedrijven en de bedrijfsvakschool techniek (BVT) unaniem besloten niet zelf, in samenwerking met het regionale onderwijs zelf een opleiding te ontwikkelen, maar in plaats daarvan te trachten een samenwerking met STODT aan te gaan”, vertelt Bas Kerbusch, Productmanager BBL bij STODT Hengelo.

Baangarantie
Alle aangesloten bedrijven zijn erkende leerbedrijven en zetten zich voor 100% in voor onze studenten. Een ander voordeel van onze opleiding is dat je na het behalen van je vakdiploma aan het werk kunt bij het lidbedrijf waar jij tijdens jouw opleiding hebt gewerkt. Als je goed functioneert heb je dus de garantie van een baan, schrijft de organisatie op hun website.

Niet alleen in Zuidoost-Drenthe
“Oorspronkelijk was de bedoeling dat BVT Drenthe alleen Zuidoost-Drenthe zou gaan bedienen, maar dat is inmiddels al niet meer zo. Zo hebben we ook leerlingen uit Smilde, Sappemeer, Ommen, Hoogeveen, Borger en Stadskanaal”, aldus John van der Laan.

“We zijn blij met deze samenwerking”
De organisaties zijn blij met deze samenwerking. “Voor de industrie in de genoemde regio is het van levensbelang dat dit vak nog aantrekkelijker wordt om uit te kunnen breiden en de tekorten door o.a. uitstroom vanwege pensionering op te kunnen vangen. Voor de arbeidsmarkt is het belangrijk omdat de techniek tijdens voorgaande periodes van economische tegenslag altijd een constante branche geweest waarin voldoende goed betaalde banen beschikbaar waren voor juist opgeleid personeel”, aldus Kerbusch.

Ook het Drenthe College en het Alfa-College is blij met deze nieuwe stap. “Op deze manier kunnen we ons onderwijsaanbod versterken en kunnen we elkaar alleen maar versterken in plaats van elkaar beconcurreren”, vertelt regiodirecteur Mike Roozeboom van het Drenthe College.

Mijlpaal
“We spreken van een mijlpaal, omdat dit voor de regio een prachtig voorbeeld is van een privaat en publieke samenwerking. Zowel de BVT als STODT zijn privaat gefinancierde onderwijsinstellingen die hun sporen verdient hebben. Het Drenthe college sluit daarom in vol vertrouwen aan om dit hiaat in het opleidingsportfolio in de regio op te vullen.

Voordelen
De voordelen van deze samenwerking zijn dat er door het bestaande onderwijs in de regio niet zwaar geïnvesteerd moet worden om een kwalitatief zeer goede opleiding te ontwikkelen. Daarnaast is het gebleken dat het aanbieden van opleidingen op niveau 4 meer instroom in de lagere MBO niveaus genereerd.

De komende jaren
De komende jaren verwachten de organisaties dat zij ieder jaar met een groeiende groep deelnemers deze opleiding te kunnen starten. “Daarnaast willen we in gezamenlijkheid werken aan de ontwikkeling van (hybride) MBO docenten met kennis vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast ontvangen we signalen dat er wensen bestaan op het gebied van cursorisch onderwijs voor de bestaande populatie in de industrie en zien we kansen op samenwerkingen met aanbieders van de niveau 3 allround precisieverspaner opleidingen in aanpalende regio’s”, vertelt Kerbusch.
 
Bedrijven en aspirant deelnemers kunnen zich melden bij het Alfa College, Drenthe college, de BVT , RTC Hardenberg en bij STODT.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.