Winkeliers Ter Apel sturen brandbrief

Foto: Catharina Glazenburg

TER APEL – Hieronder leest u de brandbrief, geschreven door de winkeliers in Ter Apel, met als titel: “Het zou jouw dorp maar zijn!”

Geachte verantwoordelijken van ons dorp, Burgermeester, college, en bestuurders in Den
Haag,

“We doen wat we kunnen”…. De eeuwige reactie van de burgermeester, raad, politie, ketenmariniers,
COA, staatssecretaris, waar wij het al jaren maar dan ook jaren mee moeten doen. Niemand weet als
gevolg van de slepende problematiek nog wat te doen… wijst naar en wacht op elkaar.


Kikker
Kent u het voorbeeld van de kikker in koud water? Als deze in een keer in een glas heet water wordt gestopt, spartelt deze tegen en springt direct uit het glas en zorgt voor zichzelf (lees de rest van
Nederland). En die reactie kunnen wij heel goed begrijpen. Wij gunnen niemand namelijk dit! Indien
je het glas langzaam verwarmd heeft de kikker het niet in de gaten en wordt langzaam gekookt. Zo
voelen wij ons als ondernemers… gekookt, lamgeslagen, machteloos, leeg.

Wij zijn naïef geweest, vol vertrouwen, gingen ervan uit dat wij als bewoners van Ter Apel, mede-
Nederlanders, mede-ondernemers, opgevangen, gewaardeerd en gerespecteerd zouden worden voor
alle ellende die wij hier in Ter Apel opvangen voor ons land.


Tweestrijd
Jarenlang hebben wij vanuit vertrouwen achter de schermen onze situaties, aangekaart, afgewacht,
gesprekken gevoerd met instanties, waarbij beloftes zijn gedaan en ook echt wel zaken zijn opgetuigd.
Echter waren dit pleisters plakken op een wond die alsmaar groter werd. Beveiliging, op beveiliging,
straatcoaches, boa’s, politie… pleisters. Jarenlang hebben wij naar de media onze mond gehouden.
Geen enkele moederorganisatie wil met deze gevoelige asielproblematiek worden geassocieerd, dus
vanuit hoofdkantoren krijgen wij eeuwig het dwingende advies geen mening te hebben naar buiten
toe. Dat zou ons imago als winkels namelijk schaden. En daar waren wij continu in gedachten mee
bezig.. “ laten we onze mond maar houden want dat schaadt het imago van het dorp alleen nog maar
meer” . En ondertussen blijven steeds meer klanten weg, zakken onze omzetten en zijn wij inmiddels
ten einde raad. Wij stonden jaren in spagaat: hebben namelijk fijne winkels in het dorp en waren
trots op het winkelbestand wat er in Ter Apel was. Als je eenmaal in onze winkels bent, is het over het
algemeen namelijk fijn winkelen, wij hadden er vertrouwen in dat de klant dat zou waarderen en ons
trouw zou blijven.


Wegblijvende klanten
Zo werkt de realiteit echter niet. Bewoners/klanten zijn er spuugzat van, zo zat dat zij alles wat met
asiel te maken heeft, uit de weg gaan. Veel bewoners doen inmiddels massaal boodschappen in
andere rustige dorpen of over de grens. Als men de keus heeft om naar Ter Apel te rijden en denken
geconfronteerd te worden met horden aan mannen langs de weg, criminaliteit, brutaliteit,
beveiligers, politiesirenes, of iets verder te rijden naar een rustig dorp zonder dit alles. Dan slaan veel
klanten Ter Apel over. Dit is het gevolg van alle negatieve beeldvorming, incidenten… dat gaan
mensen uit de weg! Voor ons is dit vreselijk! Wij doen zo hard ons best als winkeliers om een mooie
winkel neer te zetten voor dit dorp en deze bewoners. Het voelt zo tegenstrijdig, want we begrijpen
wel degelijk hoe dit gevoel bij klanten ontstaat en zouden in hun plaats wellicht hetzelfde reageren.
Wij zijn op het punt gekomen dat we niets meer te verliezen hebben als winkels. Het imago van het
dorp heeft het dieptepunt bereikt.


Zeggen vertrouwen in politiek op
Wij zijn alle vertrouwen in de politiek kwijt, zien partijen elkaar bevechten op TV, over grenzen dicht,
spreidingswet, racisme, etc. Wij zien en horen het met leden ogen aan. Er wordt op een niveau
gediscussieerd ver van Ter Apel af waarbij overkoepelend over het dorp wordt gesproken, hoe erg het
wel niet voor ons zou zijn, maar acteren er in de praktijk niet naar. Wij hebben begrip voor de
ingewikkeldheid van deze materie. Wij zien de worsteling bij alle politici op TV. Iedereen vindt het erg,
maar niemand helpt ons hier nu feitelijk doorheen! Omdat er geen spreidingswet is, wij alles op ons
bord hebben, wij volledig afhankelijk zijn van hoe Den Haag opereert, hoe onze burgermeester
opereert, onze raad opereert, het COA opereert, hoe hard ze overdag vanuit hun functie ook staan te
schreeuwen, iedereen uiteindelijk maar 1 belang heeft: Namelijk hun eigen baan, verantwoordelijkheid vanuit de eigen functie, die voor iedereen anders is, met ieders eigen belangen, waardoor we geen steek verder komen hier. Want dat is de realiteit zo hebben wij gemerkt… Zo zijn er al jaren overleggen, praten over incidenten en hoe deze adequaat of slecht werden opgevolgd. Reacties als: “Wat erg voor jullie dat er door een doorgedraaide asielzoeker zoveel auto’s op de parkeerplaats in elkaar zijn geslagen”. We geloven niets meer van deze reacties!


Het feit is dat alle gedupeerden de schades dienden te verhalen bij hun verzekering, met allemaal
gevolgen voor het eigen risico en bonus malus treden tot gevolg. Dit is continu aangekaart bij de
burgermeester, het COA en Den Haag, maar nog steeds staan bewoners zelf voor de schades.


Schades en verliezen worden niet gecompenseerd.
Als jullie hier zelf een onderneming hadden te runnen, dan keek je in de positie waarin jullie allemaal
zitten, niet weg naar de ander en schoof je concrete hulp en schadevergoeding niet voor je uit.
Reacties als “We doen wat we kunnen”. Woest worden we ervan! Nee dat doen jullie niet! Miljarden
euro’s gaan er om in de asielproblematiek. Jullie weten wat jullie hier laten gebeuren! Sta daar dan
ook voor en compenseer ons als ondernemers en bewoners in dit dorp op zijn minst in onze verliezen
en schades. De vergoedingen en compensaties waar wij het over hebben, zijn voor jullie niet eens
voelbaar in de asiel begroting, echter is dit o.a. voor ons als ondernemers een kwestie van overleven
of stoppen. Winkel na winkel stopt, omdat de klant wegblijft. Zouden wij door jullie niet juist enorm
gekoesterd en gewaardeerd moeten worden dat wij dit als enige dorp in Nederland deze asielellende
continu blijft handelen en jullie de gelegenheid blijft geven om in Den Haag en op Europees niveau dit
voor ons land op te lossen!


Honderden bewoners wachten op schades die zij hebben geleden maar niet worden vergoed. Zij
krijgen te horen dit maar te melden bij verzekeraars, waarbij zij te maken hebben met eigen risico’s
verlaging van de tredes bij autoverzekeringen. Wij waren ooit een mooi rustig dorp met een fijne
historie, een mooi bos, vele historische elementen, vergelijkbaar met aantrekkelijke dorpen als
Vlagtwedde, Bourtange, Sellingen, waar mensen graag verblijven en trots zijn op hun leefomgeving.
Wij willen dit terug! Wie zijn jullie, politici, burgermeester en raadsleden, dat jullie beslissen dat ons
dorp dit wordt aangedaan!


Om te beginnen willen wij zolang wij geen normaal dorp zijn, dit imago aan ons kleeft, per direct
gecompenseerd te worden in onze aantoonbare schades/verliezen en imagoverliezen als
ondernemers en bewoners door de aanwezigheid van het COA.


Onze veiligheid is weg
We maken ons zeer grote zorgen over de veiligheid van uw burgers in Ter Apel. Iedere gemeente kan
aangeven wie zij willen opvangen, en dus kiezen zij voor alle gezinnen. Alleen gemeente Westerwolde
is niet bij machte op te komen voor zijn burgers waardoor de grootste raddraaiers in Ter Apel e.o.
blijven. De asielschool staat leeg omdat er geen kinderen meer opgevangen worden hier! Het is een
treurige zaak. Het gaat fout in Ter Apel! We weten dat er vele incidenten zijn op het COA-terrein die
tot nu toe altijd onder de dekmantel blijven echter ontstaan nu ook situaties waarbij burgers zelf op
gaan treden tegen onrecht. We zullen wel moeten, niemand doet het namelijk voor ons!
De burgermeester is onzichtbaar voor ons, u bent een aardige man, maar u laat zich van het kluitje
naar het riet sturen en bent niet in staat voor ons te vechten zoals wij nodig hebben! U komt niet op
voor uw burgers en ondernemers zoals nodig is. Wij hebben een Leeuw nodig! Geen Golden
Retriever! U laat zich wegwuiven door COA, IND en de landelijke politiek. We staan klem! Ons dorp is
kapot! Het imago is weg!


Ter Apelers zijn racisten…zegt men
Vorig jaar werd het grootst opgepakt door de pers omdat er zoveel mensen voor de poort lagen te
slapen. Toen werden we door de pers benaderd maar werden weggezet als racisten, want In Ter Apel
sliepen immers mensen op straat, wat in strijd zou zijn met de mensenrechten, en hoe wij het niet in
ons hoofd haalden om te zeuren over imago en diefstal van onze spullen. Mensen en groeperingen
die voor de camera’s hun woordje wilden doen over dat iedereen hier in Nederland een bed verdiend
om in te slapen en hoe mensonterend wij wel niet bezig waren! Vreselijk dit naar je hoofd te krijgen
wetend waar je dagelijks mee te maken hebt. Door deze reacties hielden wij echter onze mond maar
en is er ook amper nog vertrouwen in de media. Oproepen van praatprogramma’s van Op1, Jinek,
Nadia…. Noem ze maar op. Tegen hulpverleners te worden gezet waardoor het lijkt alsof wij onze
goederen belangrijker vinden dan een persoon die slaapt op straat.


Dit gaat voor ons over jarenlang getouwtrek en gevoel van onveiligheid. Wij staan tegenover mensen
die niets te verliezen hebben of niet terug kunnen naar hun eigen land omdat zij daar een crimineel
verleden hadden, snijbewegingen maken langs de keel als ze worden opgepakt, onder invloed zijn van
verdovende middelen, getraumatiseerd en daardoor levensgevaarlijk. Als er dan wordt gezegd dat wij
racistisch zijn, gaat er iets vreselijk verkeerd in dit land. In strijd met de mensenrechten? Het zal, dit
heeft al veel te lang geduurd. Nu gaat het om onze basisrechten als ondernemers en bewoners van
Ter Apel, van ons recht om net als in de rest van het land een onderneming te kunnen runnen om in
de basisbehoefte van onze eigen Ter Apeler inwoners te kunnen voorzien!


Onvoldoende politie mankracht
Na jarenlang een tweewekelijks veiligheidsoverleg met gedupeerde winkels, politie, gemeente,
beveiliging en COA, waarin alle incidenten worden besproken, komen wij tot de conclusie dat ook dit
nergens meer toe leidt. De eerste jaren hebben wij hemel en aarde moeten bewegen, om beveiliging
in onze winkels te krijgen. Pas na keiharde bewijslast van de hoeveelheid incidenten, werd er ook in
de winkels beveiliging opgesteld. Nu de beveiligingsinstanties amper nog aan gekwalificeerde
beveiligers kunnen komen (beveiligers ook niet meer in Ter Apel willen werken) en ook de politie hier
zwaar onbemand is, krijgen we keer op keer de vraag pogingen tot diefstal met deze criminelen zelf
maar te verijdelen. Als gevolg van onvoldoende politie, wordt dus van ons verwacht dat wij onze
medewerkers in gevaar gaan brengen. Dit is onacceptabel en de wereld op zijn kop. Dit is een
verantwoordelijkheid van het veiligheidsorgaan en mag niet op ons bord worden geschoven.


Hoe is het mogelijk dat er al jaren wordt gesproken over het politiebureau er nog steeds niets is
gerealiseerd. Regelmatig komt het voor dat de daders van een diefstal niet opgehaald kunnen worden
omdat de politie onderweg is met een winkeldief uit Ter Apel naar Groningen. Ter Apel- Groningen is ongeveer een uur rijden (heen en terug dus 2 uur) waardoor de politie niet bereikbaar is en uiteindelijk de handhaving de mensen terugbrengen naar het asielcomplex. Dit is ook weer een incident waar dus geen melding van gemaakt kan worden.


Jarenlang is het aantal diefstallen op bestuursniveau onderkend en werden wij als ondernemers niet
serieus genomen. Zonder aangiftes was er namelijk geen probleem en dus geen behoefte aan
beveiliging in winkels en politie in de buurt. Nu de door de handelsvereniging gecontracteerde
beveiligingsorganisatie van alle diefstallen en incidenten een verslag aanmaakt wordt duidelijk dat wij
het meest aantal diefstallen hebben van het land.


We willen geen reprimande “foei niet meer doen” regeling voor criminele asielzoekers in Ter Apel:
deze regeling kan en mag niet ingezet worden voor deze criminelen (nogmaals: dit zijn geen echte
asielzoekers) die moedwillig Nederland misbruiken en iedereen in het gezicht uitlachen inclusief de
politie. Politie irriteert zich mateloos aan de hoeveelheid diefstallen en dat zij voor een paar gestolen
blikjes redbull naar de supermarkt moeten komen als er elders een steekincident is, zij staan in hun
geval ook met hun rug tegen de muur.


Sodaregeling die bij asielzoekers niet werkt
Bij iedere bewezen diefstal in Nederland ontvangt de benadeeld een schadevergoeding voor alle tijd
en ellende die een diefstal kost, van €181,- minus administratiekosten te betalen door de
dief/crimineel. Als gevolg van grote achterstanden bij de officier van justitie, is voor de diefstal
eindelijk wordt behandeld de asielzoeker alweer gevlogen, en lopen wij dus ook deze landelijke soda
regeling in heel veel gevallen mis. Burgemeester en bestuurders, u zou u verantwoordelijk moeten
voelen voor de duizenden euro’s die wij jaarlijkse mislopen door geknoei op dit vlak. U zou het ons
gemakkelijker kunnen maken door voor ons op te komen en te zorgen dat er een gemakkelijker
manier komt voor ondernemers zodat we geen half jaar (of helemaal niet) op ons geld moeten
wachten. Doordat we een groot gedeelte nooit uitbetaald krijgen lopen we jaarlijks tevens duizenden
euro’s mis. Het moet toch zo kunnen zijn dat, als diefstal is bewezen, er dan toch rechtstreeks een
vergoeding zou moeten zijn zonder dat we daar ook nog weer uren tijd in moeten stoppen.


Kleine groep overlastgevers????
Mogen we dit nu a.u.b. een keer uit de wereld helpen? Het is een groep van gemiddeld 150/200
personen die voor problemen zorgen, dit is voor een dorp als Ter Apel geen kleine groep!!! Ons dorp
heeft ongeveer 9000 bewoners en een AZC voor max 2000 mensen. Kom voor ons dorp op want dit
gaat uit de hand lopen. Dit duurt veel te lang. De bewoners richten burgerwachten op maar wat nog
erger is het loopt uit de hand ook gewoon op de straat en bij de bewoners.


Wat doet dit alles met ons als ondernemers:
U heeft sterke ondernemers en medewerkers in Ter Apel want alleen sterke mensen kunnen werken
in Ter Apel en houden de dagelijkse dreiging vol. Als wij een dag geen diefstal hebben zeggen we
tegen elkaar: Wat heerlijk om een dag zo te kunnen werken’. Het is verdorie niet normaal hoe wij
werken. De uren die we in de afhandeling van aangiftes etc hebben zitten. We zijn geen politie, we
willen gewoon winkel zijn met gewone klanten. We willen geen 3 auto’s voor de deur van
Handhaving, politie, KMAR waardoor de gewone klant doorloopt, we willen geen klanten die bang
wegrennen omdat er weer iemand loopt te schreeuwen. We willen gewoon zonder beveiliging naar
onze auto lopen. We willen gewoon een winkel zijn, net als alle andere winkels in Nederland.
We doen op donderdag de winkel al een uur dicht voor onze eigen veiligheid en dan is het heel hard
dat een deel van NL roept dat we racisten zijn omdat we mensen oppakken, dat de bewoners racisten
zijn omdat ze boos zijn dat mensen in hun tuin gaan zitten, spullen vernielen aan auto’s zitten…. Het
voelt niet goed. We spreken ons niet meer uit omdat het niet begrepen wordt. Regelmatig staat het
huilen ons nader dan het lachen. We voelen ons niet serieus genomen. We mogen regelmatig
aanschuiven en meepraten maar die tijd is geweest. Het wordt tijd dat u opkomt voor uw
ondernemers maar bovenal voor uw burgers in Ter Apel want dit loopt uit de hand. Dan bent u
verantwoordelijk en dan kan niemand zich verschuilen achter COA, IND en landelijke overheid. U
werkt ongetwijfeld hard aan dit probleem maar dat doen wij ook, dag in dag uit!!


Wat moet er vandaag geregeld worden:
• Overlastgevers moeten niet meer worden opgevangen in Ter Apel of in gesloten setting
worden opgevangen.
• Ondernemers en inwoners in Ter Apel moeten hun schades vergoed kunnen krijgen, zonder
consequenties bijv. eigen risico bij verzekeringen wordt aangesproken.
• Ondernemers moeten elke diefstal zonder discussie vergoed moeten krijgen vanuit de SODA-
regeling.
• De reprimande-regeling moet per direct van tafel.
• Er moet voldoende gekwalificeerd beveiligingspersoneel beschikbaar zijn en blijven voor Ter
Apel.
• De politiecapaciteit moet worden opgeschaald zodat er in de avonduren en in de weekenden
voldoende politie op straat is.
• De overheid is verantwoordelijk voor de “imago-schade” van het dorp Ter Apel en heeft de
verplichting om deze schade te herstellen.


Hartelijke groet,
Zeer bezorgde ondernemers uit Ter Apel

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.