Roos Jelier nieuwe directeur-bestuurder van CMO STAMM 

Foto ingezonden door CMOStamm

GRONINGEN DRENTHE – Roos Jelier is met ingang van vandaag de nieuwe directeur-bestuurder van CMO STAMM. Daarmee wordt de waarnemende status omgezet naar een definitieve benoeming. Met de ervaring die ze de afgelopen maanden heeft opgedaan, is zij bij uitstek geschikt om deze functie te vervullen. 

Als geboren Groningse en trotse inwoner van Drenthe wil Roos Jelier graag een bijdrage leveren aan het welzijn van de Groninger en Drent. Ze is al langere tijd verbonden aan CMO STAMM en is bekend met de organisatie en het netwerk. Met haar brede achtergrond in het sociaal domein en inhoudelijke drive gaat ze de komende periode samen met het team aan de slag met de opgaven in de regio.

Roos Jelier: “Ik ben zeer verheugd dat ik na een periode als waarnemend directeur-bestuurder van CMO STAMM, deze functie nu definitief mag bekleden. Ik kijk ernaar uit om met onze inzichten en vernieuwende oplossingen blijvend bij te dragen aan een krachtige Groningse en Drentse samenleving waarin iedereen meedoet.

Impact blijven maken in Groningen en Drenthe

De Raad van Toezicht van CMO STAMM is blij met de benoeming. “We hebben er het volste vertrouwen in dat Roos samen met het team impact blijft maken in Groningen en Drenthe”, vertelt RVT-voorzitter Victor Verrijp “We hebben haar de afgelopen maanden goed leren kennen en dat versterkt dit vertrouwen.”

Over CMO STAMM

CMO STAMM is een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe. Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen zijn beide onderdeel van CMO STAMM. Deze onderzoeksbureaus signaleren en monitoren trends en ontwikkelingen in het sociale domein in Drenthe en Groningen. Het kenniscentrum en de onderzoeksbureaus werken voor provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio

Roos Jelier is met ingang van vandaag de nieuwe directeur-bestuurder van CMO STAMM. Daarmee wordt de waarnemende status omgezet naar een definitieve benoeming. Met de ervaring die ze de afgelopen maanden heeft opgedaan, is zij bij uitstek geschikt om deze functie te vervullen. 

Als geboren Groningse en trotse inwoner van Drenthe wil Roos Jelier graag een bijdrage leveren aan het welzijn van de Groninger en Drent. Ze is al langere tijd verbonden aan CMO STAMM en is bekend met de organisatie en het netwerk. Met haar brede achtergrond in het sociaal domein en inhoudelijke drive gaat ze de komende periode samen met het team aan de slag met de opgaven in de regio.

Roos Jelier: “Ik ben zeer verheugd dat ik na een periode als waarnemend directeur-bestuurder van CMO STAMM, deze functie nu definitief mag bekleden. Ik kijk ernaar uit om met onze inzichten en vernieuwende oplossingen blijvend bij te dragen aan een krachtige Groningse en Drentse samenleving waarin iedereen meedoet.

Impact blijven maken in Groningen en Drenthe

De Raad van Toezicht van CMO STAMM is blij met de benoeming. “We hebben er het volste vertrouwen in dat Roos samen met het team impact blijft maken in Groningen en Drenthe”, vertelt RVT-voorzitter Victor Verrijp “We hebben haar de afgelopen maanden goed leren kennen en dat versterkt dit vertrouwen.”

Over CMO STAMM

CMO STAMM is een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe. Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen zijn beide onderdeel van CMO STAMM. Deze onderzoeksbureaus signaleren en monitoren trends en ontwikkelingen in het sociale domein in Drenthe en Groningen. Het kenniscentrum en de onderzoeksbureaus werken voor provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.