Subsidieregeling maatregelen energiebesparing en isolatie woningen

Foto: Gemeente Oldambt

OLDAMBT – Binnenkort kunnen inwoners van de gemeente Oldambt gebruik maken van de subsidieregeling ‘Maatregelen energiebesparing en isolatie woningen’. Met deze regeling kunnen woningeigenaren en huurders hun woning verduurzamen. Deze regeling is voor inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum en/of met woning met een (indicatief) label D of slechter.

Energiebesparing en isolatie

De gemeente Oldambt wil inwoners met huur- en koopwoningen ondersteunen bij het verlagen van de energiekosten. Daarvoor is een subsidieregeling ontwikkeld, die is opgedeeld in twee delen. Aan de ene kant kunnen inwoners subsidie aanvragen om energiebesparende maatregelen te nemen.  Deze subsidie is beschikbaar voor inwoners met een koopwoning en een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Het maximale subsidiebedrag is 1.750,- euro. Aan de andere kant kunnen inwoners subsidie aanvragen om hun woning beter te isoleren. Deze subsidie is beschikbaar voor inwoners met een koopwoning met een WOZ waarde tot 239.000,- euro en een label D of lager. Het maximale subsidiebedrag is 1.250,- euro. Inwoners kunnen vanaf nu de subsidie aanvragen via de gemeentelijke website.

Waarom deze subsidie

Met de stijging van de energiekosten is het voor een gedeelte van onze inwoners lastig om de woning comfortabel te houden. Daarnaast zijn er veel woningen in de gemeente die een laag energielabel hebben. Dit maakt dat de woonkosten hoger zijn dan gemiddeld. Dit komt onder andere door de hoge kosten voor verbetering van de woning en het grotere energieverbruik. Voor een groot gedeelte van de inwoners is het niet mogelijk te investeren in verduurzaming. Deze groep inwoners heeft op dit moment nog geen directe financiële problemen, maar bij (verdere) stijging van de energiekosten of bij teruglopen van inkomen zal dit wel een acuut probleem kunnen worden. Met de subsidieregeling maatregelen energiebesparing en isolatie woningen willen we inwoners ondersteunen bij het verduurzamen van de woning.

Oldambt Verwarmt

De gemeente wil inwoners zoveel mogelijk helpen om energie te besparen. Dat lukt alleen als inwoners de gemeente weten te vinden, als ze de mogelijkheden weten te vinden en als die mogelijkheden passen bij waar zij behoefte aan hebben. 22 november 2023 trapten de wethouders Jurrie Nieboer en Gert Engelkens, samen met klimaatburgemeester Abel Vos de campagne Oldambt Verwarmt af. Een campagne waarbij de ‘Waarmtebus’ langs alle kernen in de gemeente toert. In de ‘Waarmtebus’ kunnen inwoners informatie krijgen over energiebesparing. De bespaarcoaches van JouwBespaarcoach.net die meerijden hebben kennis van de mogelijke maatregelen en de subsidies. Ook kunnen zij helpen met het aanvragen van subsidieregelingen en het inzetten van de klusbus. Oldambt Verwarmt is voor zowel inwoners met een huur- als een koopwoning. Hierover is de samenwerking aangegaan met onder andere Groninger Huis en Acantus. Op de website is een planning te vinden.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.