Veendam ontvangt Rijkssubsidie voor 3 woningbouwprojecten

Foto: Catharina Glazenburg

VEENDAM – De gemeente Veendam heeft Startbouwimpuls subsidie van het Rijk ontvangen voor 3 woningbouwprojecten met in totaal 59 woningen. Startbouwimpuls is bedoeld voor woningbouwprojecten die zijn vastgelopen vanwege veranderende economische omstandigheden zoals gestegen rente en oplopende bouwkosten.

Tempo maken

Door deze subsidie wordt het mogelijk om deze projecten in Veendam toch van de grond te krijgen. Wethouder Henk Jan Schmaal is blij met de toekenning van de Rijksbijdrage: “De projecten staan in de startblokken maar stagneerden door de verslechterende omstandigheden. Met de subsidie krijgen de projecten een duw in de rug en kunnen we tempo maken met de bouw van woningen”. In de gemeente Veendam worden in het kader van de Woondeal minimaal 830 woningen gebouwd tot het jaar 2030.

3 projecten

De Rijkssubsidie van €737.500,00 is bestemd voor:

  • Het project Hensen met 17 huurappartementen geeft invulling aan een plek met langdurige leegstand in het hart van het centrum, waarbij het bestaande karakteristieke pand in oude luister wordt hersteld.
  • Het project Beresteijnstaete betreft de transformatie van een kantoorgebouw in het centrum naar 20 duurzame, levensloopbestendige appartementen in huur en koop. 
  • In het project De Weijzen in Wildervank worden op de locatie van de voormalige steenhandel 22 grondgebonden koopwoningen gebouwd voor zowel starters en doorstromers als in het levensloopbestendige segment.

Door de toekenning van Startbouwimpuls kunnen deze projecten in het 1e kwartaal van 2024 van start gaan.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.