Met de boswachter struinen op het Ellersinghuizerveld

Foto: Geert Smit

VLAGTWEDDE – Met de boswachter struinen op het Ellersinghuizerveld

Vanmorgen nam boswachter Bert Jan van Natuurmonumenten een groep liefhebbers mee het Ellersinghuizerveld in en vertelde over dit bijzondere gebied, dat normaal niet toegankelijk is voor wandelaars.
Het gebied was vroeger (niet al te beste) landbouwgrond en is in het kader van toen de Ecologische Hoofdstructuur, terug gegeven aan de natuur.
Het gebied waar vanmorgen in werd gewandeld is eind 2013 verbonden met het zuidelijk gedeelte die al eerder klaar was.
Op de luchtfoto uit 2014 is te zien hoe het er na het bewerken en het verwijderen van de bouwlaag uit zag. De verschillende kleuren geven de variatie in de grondsoorten aan.
In het gebied is veel “natte heide” gaan groeien.
Natte heide komt voor op de hogere zandgronden en in het laagveengebied.
Deze vegetatie bestaat voornamelijk uit mossen, grasachtige vegetatie en gewone mossen.
De vegetatie wordt voornamelijk gevoed door regenwater en door grondwater (kwel) grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt.
De poel in het midden wordt inmiddels “bewoond” door vele soorten vogels, o.a. veel eendensoorten waaronder de krakeend, de smient en de slobeend.
Ook een havik behoort tot de bezoekers van dit gebied.
Ook voor de ree is dit gebied een favoriete plek.
Het gebied is prachtig te overzien vanaf de vlonder bij het parkeerterrein aan de Eemboerweg.


Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.