Burgemeester Velema doet klemmend beroep op de politieke leiders om hun verantwoordelijkheid te nemen (Update)

Jaap Velema Fotografie: Metha Eikens - Gemeente Westerwolde

TER APEL – De situatie rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken nijpend. Mensen, waaronder kleine kinderen, verblijven dagenlang op stoelen en op de grond in wachtkamers. Samen met de GGD heeft burgemeester Velema zaterdag een ronde gedaan door de wachtruimtes van de IND, Velema: “Ik ben geschrokken van de situatie die we hier aantroffen. Humane opvang kunnen we hier nu niet meer borgen, virtueel slapen mensen al in het gras”

Om ruimte te maken in de opvangcentra in Nederland zijn er tijdelijke locaties beschikbaar om statushouders, die nog in de opvangcentra verblijven, te huisvesten.  Gemeenten geven echter geen toestemming om die locaties te gebruiken en provincies maken geen gebruik van hun bevoegdheid om een indeplaatsstelling af te geven.  Ondertussen bakkeleit politiek Den Haag over een asielstop, over 5.000, 15.000 of 50.000, tegelijkertijd is die instroom er nog wel en moeten we de mensen die naar ons land vluchten voor oorlog en geweld op een fatsoenlijke manier opvangen. Burgemeester Velema doet een klemmend beroep op de politieke leiders van ons land om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun provinciale en gemeentelijke bestuurders aan te sporen de beschikbare locaties vrij te geven.

Ingezonden

Update

Uit het door het GGD opgemaakt rapport blijkt dat veel alleenstaande (Noord Afrikaanse) mannen methadon, drugs en drank gebruiken. Ook is er in het aanmeldcentrum sprake van overvolle afvalbakken en vieze matrassen in de wachtruimtes. Het advies van de GGD aan COA is onder anderen: het intensiveren van het schoonmaken van de toiletten, matrassen dagelijks reinigen en herstellen van het riool van het toilet in de VBL recreatieruimte.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.