Fleur Gräper – van Koolwijk nieuwe voorzitter raad van toezicht van Het Groninger Landschap

Foto: Marleen Annema

GRONINGEN – Per 1 januari 2024 is Fleur Gräper – van Koolwijk (1974) benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van Het Groninger Landschap. Ze is de opvolger van Emme Groot die vanaf 2021 deze rol vervulde. Fleur Gräper – van Koolwijk heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring, waaronder acht jaar als gedeputeerde van de provincie Groningen. Ze had in die periode onder andere erfgoed en ruimtelijke ordening in haar portefeuille. Daarvoor was ze algemeen secretaris bij de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland.

Het Groninger Landschap is verheugd dat Fleur Gräper – van Koolwijk zich wil verbinden aan Het Groninger Landschap in de rol van voorzitter van de raad van toezicht. Waarnemend voorzitter Bert Scholtens: ‘Fleur is een zeer ervaren bestuurder met een goede reputatie en een uitgebreid bestuurlijk netwerk, zowel binnen de provincie als daarbuiten. Bovenal heeft ze duidelijk hart voor de zaken waar Het Groninger Landschap voor staat’.

Fleur Gräper – van Koolwijk is blij met de keuze van de raad van toezicht om haar als voorzitter te benoemen; ‘Groningen is waar ik me thuis voel. Het landschap en het cultureel erfgoed zijn daar een essentieel onderdeel van. Ik kijk er naar uit om daar mijn steentje aan te mogen bijdragen’.

De raad van toezicht ziet toe op de algemene gang van zaken binnen Het Groninger Landschap, op het door de directie gevoerde beleid en beheer en op het functioneren van de directie. De raad van toezicht doet dit vanuit een onafhankelijke en ongebonden positie. De raad bestaat uit zeven leden die voor maximaal twee termijnen van vier jaar benoemd worden. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.