SP Oldambt vraagt interpellatiedebat aan over aangevraagde sloopvergunning Sint Vitusstraat

Foto: SP Oldambt

WINSCHOTEN – Op 13 december 2023 zal er tijdens de raadsvergadering van de gemeente Oldambt een interpellatiedebat worden aangevraagd door SP fractievoorzitter Harma Nobbe. 

Reden hiervoor is de recent aangevraagde sloopvergunning voor 27 karakteristieke jaren ‘20 woningen aan de Sint Vitusstraat door woningstichting Acantus. Als een meerderheid van de raad instemt met dit interpellatiedebat zal de kwestie worden toegevoegd aan de agenda en worden behandeld tijdens deze raadsvergadering.

Achtergrond

Bewoners van de Sint Vitusstraat hebben zich verenigd en zijn een petitie gestart tegen de voorgenomen sloopplannen van Acantus. De petitie benadrukt de wens van de bewoners om de woningen te renoveren in plaats van te slopen. De SP Oldambt steunt deze bewonersinitiatieven en heeft een interpellatiedebat aangevraagd om de kwestie grondig te bespreken in de raadsvergadering.

Standpunt SP Oldambt

De SP Oldambt is van mening dat het belangrijk is om de stem van de bewoners serieus te nemen. Het is essentieel om de mogelijkheid van renovatie te onderzoeken en de kosten van sloop/nieuwbouw af te wegen tegen de kosten van renovatie. Fractievoorzitter Harma Nobbe zal tijdens het debat raadsvragen stellen over onder andere het draagvlak onder de bevolking voor de sloopplannen en de financiële implicaties van sloop/nieuwbouw in vergelijking met renovatie.

Steun aan bewoners

De SP Oldambt roept op tot een zorgvuldige afweging van alle belangen en staat achter de bewoners die pleiten voor renovatie. Het is van groot belang dat de stem van de gemeenschap gehoord wordt en dat er transparantie is over de besluitvorming rondom de Sint Vitusstraat.

Petitie-aanbieding

Bewoners zullen tijdens de raadsvergadering de petitie aanbieden aan de gemeenteraad als teken van hun verzet tegen de voorgenomen sloop. De SP Oldambt zal deze petitie kracht bijzetten en pleiten voor een gedegen onderzoek naar renovatiemogelijkheden.

De SP Oldambt nodigt geïnteresseerden uit om het interpellatiedebat bij te wonen en zo de betrokkenheid van de gemeenschap te tonen.

Ingezonden door Arthur Vroomans
Voorzitter SP Oldambt

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.