Studenten kiezen het goede doel en doneren, samen met de Rotarians, Project MAC 2024 10.000 euro

Foto: Catharina Glazenburg

STADSKANAAL – Gaat Rotaryclub Stadskanaal het verschil maken?

Ja, dat gaan ze doen met het door hen geschreven Project en Programma “Make A Change”. Dit om op een maatschappelijk verantwoorde manier €10.000,- te doneren ter verbetering van de lokale positie van kwetsbare (jeugd)burgers en instellingen.

De Rotaryleden “verdienen” dit geld tijdens de Koningsnacht/dag 2024. Met “Make A Change” verbinden, inspireren en motiveren ze de studenten van Noorderpoort, samen met de leden van de Rotaryclub Stadskanaal, tijdens de opleiding Burgerschap op 7 februari 2024. Het Project “MAC” zet daartoe een menukaart in met eten en de bereiding daarvan als medium. Eten voedt, verbindt en laat genieten. Een unieke innovatieve samenwerking voor de studenten en de leden van Rotary Stadskanaal. In een “snelkookpan op 7 februari” met de juiste ingrediënten een menukaart samenstellen op school en daarna gezamenlijk deze heerlijke maaltijd nuttigen bij de Rotary in het City Hotel te Stadskanaal.

Aanleiding en vraagstelling: Wat schaft de pot?
Vanuit twee discussieavonden is de volgende vraag neergelegd: Doe een voorstel hoe we met de goede doelen zoektocht van de Rotaryclub Stadskanaal om kunnen gaan én hoe we de jeugd hierbij kunnen betrekken in een maatschappelijk verantwoord format?


Onderzoeksopzet: Wat gaan we doen?
Voor 2024 gaan we het verschil maken als Rotary Stadskanaal met de jeugd van Noorderpoort!
Met het project Make A Change, kortom MAC, gaan we het verschil maken.


Voorstel: Menukaart.
We willen een menukaart samenstellen door vooronderzoek te laten doen door de studenten. Rotary Stadskanaal (lees: de keuken) bepaalt de keuzes en de leden stellen de kaders vast. Omdat smaken verschillen, doen we een anonieme uitvraag bij alle leden en de antwoorden oftewel de kaders gaan als ingrediënten in een pan. Deze kaders stellen we, om de studenten richting te geven. Hieruit volgt er een top 3 die als de gemene deler in de pan gaat. Hiermee formuleren we de opdracht aan de dagvoorzitter (Masterchef) die het gebruikt voor het vak “Burgerschap” voor de deelnemende Noorderpoort studenten.


Ingrediënten:
Inmiddels heeft er een schriftelijke uitvraag aan de leden plaatsgevonden waarop ruim 48 keuzes
(tegenstellingen) en een zestal open motiveringen ingevuld konden worden. Een hele grote pan vol met ingrediënten dus. De verschillende standpunten, keuzes, zijn samengevoegd en hebben geresulteerd in een aantal en percentage per tegenstellende keuze bijv.; lokaal of internationaal waarop er 73% lokaal is gekozen. De hoogste percentages per tegenstelling hebben geresulteerd in een democratisch gekozen top drie, waaraan het doel in het MAC2024 project dient te voldoen.
Deze drie kaders zijn:

  1. Het gekozen doel dient een lokaal breed publiek (mens).
  2. Het gekozen doel heeft een stabiel en duurzaam karakter (stichting, bestuursleden)
  3. Het gekozen doel is innovatief en voor onze toekomst.

De motiveringen die zijn ingevuld door de leden van de Rotaryclub Stadskanaal met betrekking tot
wat het goede doel in hun persoonlijke overweging wel is, maar ook niet is, zijn persoonlijk aan de
Masterchef overhandigd. Deze motiveringen zijn indicatief, maar horen niet tot de kaders voor de
studenten om hun keuzes daardoor niet te laten beïnvloeden.


Uitwerking: Dagprogramma “Burgerschapsdag 7 februari 2024” Make A Change @Noorderpoort.
De koks (24 studenten) gaan op Burgerschapsdag, woensdag 7 februari 2024, met een Masterchef
(dagvoorzitter) werken aan het project “Make A Change”. Om 11.00 uur is er een long list aan
potentiële goede doelen en daarna zullen de groepen er samen voor moeten zorgen dat er om 12.00
uur een short list van goede doelen bekend is. We richten als Rotary 5 tafels in met diverse classificaties. Hier kunnen de studenten terecht met hun vragen in het onderzoek naar de goede doelen. Dan wordt het een samenspel tussen Rotaryleden en studenten waaruit er voor hun zal blijken waar de Rotary Stadskanaal voor staat. Bij de tafel “Toekomstbestendig” zou Rotaract ook betrokken kunnen
worden. Een bestuurslid van de Rotary Stadskanaal doet in de loop van de dag een reglementaire
toets van de voorhanden zijnde doelen en geeft een Go/No Go voor het doel of de doelen waar de
studenten een pitch voor mogen voorbereiden. Tevens worden de studenten als gast uitgenodigd op
de Rotary-clubbijeenkomst in het City Hotel te Stadskanaal om de menukaart MAC te presenteren,
mee te eten en het goede doel en hun motivatie bekend te maken.

Hier kunnen de studenten terecht met hun vragen in het onderzoek naar de goede doelen. Dan
wordt het een samenspel tussen Rotaryleden en studenten waaruit er voor hun zal blijken waar de
Rotary Stadskanaal voor staat. Bij de tafel “Toekomstbestendig” zou Rotaract ook betrokken kunnen
worden. Een bestuurslid van de Rotary Stadskanaal doet in de loop van de dag een reglementaire
toets van de voorhanden zijnde doelen en geeft een Go/No Go voor het doel of de doelen waar de
studenten een pitch voor mogen voorbereiden. Tevens worden de studenten als gast uitgenodigd op
de Rotary-clubbijeenkomst in het City Hotel te Stadskanaal om de menukaart MAC te presenteren,
mee te eten en het goede doel en hun motivatie bekend te maken.


Tijdschema project MAC 2024 (Locatie: Noorderpoort Stadskanaal)
Tijden Omschrijving Aanwezigheid
9:00 Opbouw en inrichten lokaal Projectteam & Masterchef
10:00 Start MAC Studenten/Pt/Mc
10:30 Presentatie MAC & RC Skn Leon Eikens, lid RC Skn
10:45 24studenten-6groepen-3groepen-1groep Masterchef
12:00 Lunch Allen incl. medialab
13:00 Presentatie Tafels en voorstellen leden Studenten/tafels/Pt/Mc
13:30 Tafelrondes Masterchef
14:30 Pauze Allen
14:30 Toetsing doel(en) door bestuurslid RC J. Blaakmeer
15:00 Voorbereiden Pitch Studenten en Masterchef
16:00 Afsluiting dagprogramma Allen

Uitwerking: Avondprogramma clubbijeenkomst 7 februari 2024 in het City Hotel.
De studenten worden om 17.30 uur door de Rotary ontvangen bij het City Hotel. We starten met een
dagpresentatie voor de leden die niet bij de dag aanwezig waren. De Masterchef presenteert het Menu. De studenten houden een pitch met hun motivatie van het Goede Doel.
Het verloop van het proces zal gedurende de dag worden vastgelegd door het Medialab van
Noorderpoort wat zal resulteren in een mooie samenvatting van Make A Change die tevens kan
dienen als een onderlegger voor een vervolgtraject voor Burgerschapsonderwijs op andere scholen.

Stand van zaken: Achtergrond.
De samenvatting is een blauwdruk die kan en mag worden gedeeld met andere clubs. Het bedrag voor het goede doel is secundair, maar moet wel bekend en vastgesteld zijn voor 7 februari 2024, zodat het in deze opdracht kan worden gecommuniceerd. Het gaat erom dat wij ons vertrouwen bij de jeugd neerleggen. Het goede doel wordt door de jeugd bepaald en als club bepalen wij vooraf hoe en welk geld hiervoor beschikbaar is. Er zal wel opvolging plaatsvinden door de studenten en de club als het geld gedoneerd is. Als we de uitvraag niet goed doen, dan krijgen we geen lekker eten. We moeten dus goed omschrijven wat we belangrijk vinden, zodat de studenten een goede opdracht krijgen.
Als wij goed ons huiswerk doen en ons enthousiasme delen met de studenten, dan is de student
daarna aan zet. Mooi aan dit format is, dat we aan de voorkant zelf aan zet zijn. De komende vier
avonden kan ieder lid zijn inbreng voor de kaders anoniem in de pan doen. Een aantal Rotary leden zal op 7 februari bij Noorderpoort aanwezig zijn, we kunnen dan ook zichtbaar maken wie de Rotary Stadskanaal is en/of vertegenwoordigt. De leden met verschillende classificaties helpen de studenten bij het onderzoek. Zij kunnen bij deze leden de check op de keuzes en kaders doen, die de Rotary Stadskanaal stelt aan het goede doel. Inmiddels is er een formeel bestuursbesluit geleverd waarin het bedrag van €10.000 is vastgesteld voor het Project MAC 2024. Tevens is de Gouverneur 2023-2024 Marijke Inklaar uitgenodigd om een kijkje in de keuken te komen nemen.

Ingezonden

 

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.