Ecologisch Alternatief: Slachtoffers van gaswinning niet centraal bij Nij Begun

Ingezonden door Ecologisch Alternatief

WESTERWOLDE –  Hieronder leest u een door Ecologisch Alternatief ingezonden artikel.


Er is door het rijk 3,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor Groningen en Noord Drenthe. Dit naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie van de Tweede Kamer over de afwikkeling van de schade door gaswinning. Niet alleen moet met het herstel van Groningen en Noord-Drenthe gedacht worden aan herstel van woningen, maar ook aan sociaal herstel. Er is 100 miljoen per jaar beschikbaar gesteld om in 30 jaar, één generatie dus, de provincie er beter voor te laten staan op het gebied van armoede, volksgezondheid, onderwijs en leefbaarheid.


Ecologisch Alternatief heeft bij de behandeling in de raadscommissie al bezwaren geuit over het feit dat er zoveel onderwerpen genoemd worden, hier zoveel instanties bij betrokken worden en over mee moeten praten, dat de kern van het probleem weer onvoldoende wordt aangepakt. (zie onderaan) Wij hebben hiervoor de mening van de GBB gevraagd en die onderschrijven deze bezwaren zie onderstaand citaat; “ Ons zorgpunt is ook dat de baten over de hele provincie verdeeld worden terwijl de problemen in de kern van het gebied nog steeds niet opgelost worden. Maar beleidsmakers bezweren ons dat ze (juist) oog hebben voor de problemen in de kern.

Maar als je goed kijkt naar Nij Begun en de uitwerking sindsdien, dan is duidelijk dat de uiteindelijke baten (via Sociale Agenda, Economische Agenda) breed gaan landen, echt niet speciaal ook in de kern.
Daarentegen: waar de kern nu last van heeft: schade en onveiligheid krijgt echt geen prioriteit.

Het IMG heeft vorig jaar de schademeldingen op pauze gezet. Men hoopt deze zomer te kunnen starten met Daadwerkelijk Herstel. Maar aan daadwerkelijk herstel (waarbij een aannemer de schade komt herstellen) heb je in de kern niks: dan kun je een paar weken later na een nieuwe beving weer schade melden! En als je financiële schadevergoeding wil dan komt er weer een inspecteur van het IMG langs om vast te stellen per scheur of het wel van de gaswinning komt! Ook in Loppersum!


En bij de versterkingsoperatie fietsten de beleidsmakers nu weer de isolatiemaatregelen in (zie gisteren). Daardoor gaat de versterkingsoperatie nog langer duren, en wonen nog steeds veel te veel mensen in een onveilig huis. Dat hier een veel zwaardere beving dan Huizinge kan optreden lijken mensen gemakshalve maar te vergeten! “

Ecologisch Alternatief roept de nieuwe commissie die zich hierover zal buigen op de boodschap van de GBB ter harte te nemen en zal uit solidariteit met de gedupeerden nee zeggen tegen alle raadsvoorstellen m.b.t. Nij begun totdat er een snelle en bevredigende afwikkeling voor deze groep is geregeld!

Gedeelte uit de commissievergadering van 6 maart

In de commissie van 6 maart is er gesproken over de gelden voor het Nij -begun, en heeft mijn fractie aangegeven twijfels te hebben over de besteding van deze gelden en ik wil daar graag nog even op terugkomen:
Al vele projecten, procedures zijn de revue gepasseerd en telkens is er veel mis gegaan , is veel geld niet bij de slachtoffers terecht gekomen maar bij bedrijven, coaches en deskundigen omdat een duidelijk stappen plan ontbrak. Ook nu weer lijkt alles topdown te worden bedacht en ligt herhaling op de loer.

Tijdens een van de bijeenkomsten op het provinciehuis over dit nieuwe project NIJ-Begun viel meteen op dat de mensen die hierin een belangrijke rol in moeten spelen niet de hoogte waren van de fouten in het systeem en niet goed wisten hoe de slachtoffers te betrekken/benaderen.

Dat is echter eenvoudig: zet die mensen met de deskundigen aan tafel, vraag wat zij nodig hebben…regel het geld en de uitvoerders…

Tweede punt is dat de slachtoffers die nog steeds wachten op herstel van hun woning weer opzij geduwd dreigen te worden door de nieuwe plannen…GBB waarschuwt dan ook dat eerst deze mensen geholpen moeten worden en er vervolgens een nieuw plan gemaakt moet worden dat bottom up geregeld moet worden.

Mevr. Hemmen zei terecht dat ons bescheidenheid past t.a.v. herstel van woningen echter is wel belangrijk te onderzoeken of er mensen in onze gemeente zijn komen wonen die slachtoffer zijn en nog niet gecompenseerd.

Het plan waarin Groningen in twee zones verdeeld wordt is een compensatie voor het jarenlang leeg halen, achterstellen en afkalven van voorzieningen door geld gebrek,

voor alle inwoners van Groningen, de zone buiten de 100 % vergoeding, zoals Westerwolde, kan inzetten op isolatie van huizen, panelen op daken en duurzaam wonen en daar zouden we een goed plan voor moeten maken.

Daar zit een kleine maar aan: mensen moeten/mogen starten maar moeten dan het geld voorschieten, dat is niet iedereen gegeven, onze gemeente zou die mensen geld uit het fonds kunnen lenen tot zij het besteedde geld van de Nij begun gelden terugkrijgen en dat aan de gemeente teruggeven.

U heeft in uw mailbox de mail, de mail van Groninger Bodem Beweging ontvangen, waarin deze grote en belangrijke organisatie, die al vanaf 2009 mensen met aardbevingschade op alle vlakken ondersteunt, ,gelezen. U ziet welke zorgen er bij hen zijn t.a.v. de nieuwe gelden, die mail onderschrijft onze ervaring en zorgen.

Wij zullen dan ook nee zeggen tegen alle raadsvoorstellen m.b.t. Nij begun uit solidariteit met de slachtoffers totdat er een snelle en bevredigende afwikkeling voor deze groep is geregeld!

Namens de fractie van Ecologisch Alternatief
Anneke Janse en Edith van der Horst

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.