Ecologisch Alternatief: Houtstook schadelijk voor mens en milieu

Foto: Catharina Glazenburg

WESTERWOLDE –  Hieronder leest u een door Ecologisch Alternatief ingezonden artikel.


Ecologisch Alternatief heeft van verschillende inwoners berichten ontvangen over de overlast van houtstook. Afgelopen januari heeft Ecologisch Alternatief opnieuw, tijdens de gemeenteraad (zie bijlage), aan het college gevraagd waarom wij als gemeente niet zijn aangesloten bij de stookwijzer. Een belangrijk instrument om klachten te signaleren en te behandelen. Westerwolde heeft in de Programma begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, wat betreft milieu, zich extra te gaan richten op het afhandelen van klachten over rook van houtstook; een prachtig instrument hiervoor is dus de stookwijzer.


De gemeente geeft echter aan niet te willen participeren in de stookwijzer en stelt al het nodige te doen voor een schone lucht en overlast te beperken. Ecologisch Alternatief vindt dat de wethouder zich er erg gemakkelijk vanaf maakt gezien de grote gevaren van houtrook voor mens en milieu.

Houtrook slecht voor natuur en milieu
Bij het verbranden van hout komt CO2 vrij. Dat is een broeikasgas dat zorgt voor klimaatverandering. Houtkachels en open haarden gaan onzuinig met hout om: een groot deel van de warmte vliegt zo de schoorsteen uit (bij de open haard gaat 90 procent van de warmte verloren, bij de houtkachel 20 tot 40 procent); dat is niet duurzaam.


Hout stoken is ongezond voor iedereen
Voor mensen die in de buurt wonen, maar ook voor de stokers zelf. De rook van een houtvuur bevat altijd schadelijke stoffen, zoals fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s) en koolmonoxide. Dat zorgt voor ongezonde lucht, niet alleen buiten maar ook in huis. Hoeveel last iemand heeft of welke klachten hij krijgt, hangt van verschillende dingen af: de hoeveelheid rook, hoe lang je deze inademt, hoe gezond je bent en welke stoffen er precies in de rook zitten.


Mensen met een longziekte (astma, COPD, bronchitis), ouderen en kinderen krijgen eerder gezondheidsklachten door de rook. Deze mensen kunnen benauwd worden, veel hoesten, of krijgen een blijvende slechtere longfunctie; ook bij kleine hoeveelheden houtrook kunnen zij klachten krijgen.

Jaarlijks circa 2.700 sterfgevallen in Nederland door houtstook
Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 2.700 mensen door houtstook van kachels, haarden en vuurkorven; dat is 7 doden per dag. Daarnaast overlijden hierdoor naar schatting jaarlijks 10 kinderen in de leeftijd tussen de 1 en 12 maanden. Dit is af te leiden uit nieuwe data van het RIVM, CBS en de Wereldgezondheidsorganisatie. Zie hier en hier. Verder ook hier.

Ecologisch Alternatief vindt dat het college haar verantwoordelijkheid moet nemen en te zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, te beginnen met aansluiten bij de rookwijzer. In de bijlage hieronder leest u onze bijdrage in de raad van 27maart jl.

Raad 27 maart 2024

Vragenronde voor raadsleden:

Tijdens de commissie van 6 maart heeft mevr. Janse van Ecologisch Alternatief het onderwerp: “overlast door houtkachel/stook/rook” onder de aandacht van de raad en het college gebracht.
De beantwoording was echter zeer onbevredigend en deed geen recht aan de zorgen van mijn fractie en inwoners over gevolgen voor de luchtkwaliteit, het milieu en de overlast voor omwonenden.

Overlast door houtstook is een onderwerp van belang:

allereerst bevat houtrook erg schadelijke stoffen waarvan een deel zelfs kankerverwekkend is.
Per jaar gaan 2 mensen op de 10.000 dood aan deze uitstoot
en 600 mensen per jaar op de 10.000 worden ernstig chronisch ziek

Op de website van onze gemeente staan verschillen mogelijkheden voor het indienen van: klachten maar het blokje geur/rook/stankoverlast ontbreekt :

Vraag aan de wethouder wil u mij toezeggen dat op de website van de gemeente een meldpunt voor rook/stankoverlast gerealiseerd wordt waar mensen kun klachten kunnen melden en een stappenplan getoond wordt waarin de gemeente laat zien welke stappen zij gaat ondernemen om de problemen op te lossen?

Wellicht kunt u voor voorbeelden bij andere gemeenten uw licht opsteken.


Namens de fractie,
Edith van der Horst

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.