Molenstichting Midden- en Oost-Groningen overhandigt vier moleninstandhouders het CEMI-certificaat

Foto ingezonden door Ooldrik Modderman


NOORDBROEK – Zaterdag 6 april zullen Marjolein Heins, Jan Wehrmeijer, Koen van der Zwaag en Jacco de Maat hun certificaat moleninstandhouder bij MsMOG ontvangen. ’s Morgens van 10.00-12.00 uur zullen deze vier vrijwilligers op feestelijke wijze in het zonnetje gezet worden. Voorzitter Huizenga zal deze ochtend openen. Verder zal wethouder Annemiek Hoesen van de gemeente Midden Groningen deze feestelijke bijeenkomst opluisteren.


Voorzitter Reint Huizenga: “Het is prachtig dat deze vier moleninstandhouders hun certificaat mogen ontvangen! We zijn trots dat niet alleen mannen voor deze functie kiezen, maar dat ook vrouwen moleninstandhouder willen worden. Het zou geweldig zijn als we dit jaar de opleiding moleninstandhouder nogmaals kunnen starten. Er is echt behoefte aan nieuwe mensen die op een molen willen draaien. Met name ook de molen Entreprise in Kolham is onderbezet momenteel.”


Sommige mensen vinden het voldoende met één van de MSMOG molens te mogen werken. Daarom heeft de MSMOG de CEMI opleiding (CErtificaat MolenInstandhouder) in het leven geroepen. De CEMI opleiding leert je precies dat wat nodig is voor die ene molen – en niet meer.  Het is een modulaire opleiding en de opleiding is veel korter daardoor en men is aanmerkelijk sneller gekwalificeerd als moleninstandhouder om op een molen te draaien.


De moleninstandhouder let vooral op veiligheid en is restrictief in zijn handelen. Hij zal geen risico’s nemen, ook niet die, die een vrijwillig molenaar mogelijk wel neemt. Een ander verschil met een molenaar is dat de instandhouder, waar dat veiliger is, met het werktuig in het werk zal werken. De opleiding begint met een gesprek met (een delegatie van) het MSMOG bestuur en het afsluiten van een molenvriendenovereenkomst met de MSMOG.  Daarna ga je een korte, intensieve opleiding volgen. Deze duurt 23 weken. De eerste 6 weken worden gebruikt voor oriëntatie. ’s Morgens wordt onze weercursus gegeven en wordt de basis gelegd voor veilig werken.  ’s Middags leer je onze molens en molenaars kennen. Na 6 weken wordt het weerexamen afgenomen en kies je op welke MSMOG molen je wilt gaan werken. Je kunt op dat moment ook besluiten over te stappen naar de opleiding tot molenaar (GVM).
Blijf je de CEMI opleiding volgen ga je in overleg met de molenaar(s) van de molen waarop je wilt werken. Je plant dan wekelijks minimaal een middag in om in de praktijk te leren werken. Verder krijg je elke zaterdagmorgen les van een gecertificeerde CEMI-instructeur, die je de theorie van jouw molen aanleert. Je krijgt dus van meerdere mensen les, dit zowel om continuïteit te borgen als ook om je vanuit diverse inzichten en ervaringen het vak bij te brengen. 


Ongeveer halverwege de opleiding nemen we het examen ”veiligheid” af in combinatie met de  valbeschermingscursus. Aan het eind van de rit nemen we het examen molenbouw af, om je kennis en  kunde van molenonderdelen te testen. Daarna volgt de praktijkproef: onder de ogen van twee ervaren molenaars laat de kandidaat zien dat hij de molen verantwoord kan bedienen.  Als je slaagt voor alle theorie-examens en de praktijkproef mag je daarna onder voorwaarden al zelfstandig op de molen werken. Gedurende het eerste jaar sta je nog wel onder toezicht van een molenaar en moet je minimaal 8 uur per maand met de molen draaien en daar aantekening van bijhouden. Daarna mag je de molen volledig zelfstandig draaien.


Op www.msmog.nl is meer informatie over de Molenstichting Midden- en Oost- Groningen te vinden.

Ingezonden door Bert Steenhuizen

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.