Speeltuinvereniging Plan Oost zet zich in voor een nieuwe speeltuin aan de Kastanjelaan

BELLINGWOLDE – Per 1 januari 2024 heeft de speeltuinvereniging Plan Oost een nieuw bestuur. Door de komst van drie nieuwe leden en het enthousiasme van het bestuur van de Buurtvereniging Onze Buurt is er een nieuw zeskoppig bestuur. De speeltuinvereniging gaat zich inzetten om aan de Kastanjelaan een nieuwe speeltuin te realiseren.

De huidige speeltuin is gelegen aan de Zuiderstraat (foto). De gemeente Westerwolde heeft aangegeven deze grond beschikbaar te willen maken voor de verkoop van bouwkavels. De speeltuinvereniging ziet daarom kansen om deze keer samen met de gemeente te komen tot de realisatie van een mooie nieuwe speeltuin.

De eerste gesprekken met de gemeente zijn gevoerd. Ook de kinderen uit de buurt worden in de plannen betrokken. Op de Oosterschool is er in alle groepen aandacht voor geweest. Want uiteindelijk gaat het om de kinderen. Ze horen in de buurt, samen met andere kinderen, te kunnen spelen, samen ravotten, ruzie maken en het ook weer goed maken! Buiten zijn op een veilige leuke speelplek.

Op 10 januari had het bestuur, samen met Welzijn Westerwolde, overleg met de kinderen en hun ouders. Welke wensen zijn er? Kinderen hebben een (h)eerlijke fantasie en voordat je het weet hebben ze een nieuw ponypark Bellingwolde gerealiseerd. Het bestuur vertelde dat er, zonder enige toezegging, een top zes van speeltoestellen gemaakt moest worden. En daaruit hebben de kinderen een prachtige selectie gemaakt.

Bovenaan het lijstje stond een skatebaan en op nummer twee een pannakooi, met basketbalnet, gevolgd door een kabelbaan en klimtoren. Ook een speelhuisje met glijbaan werden genoemd, met zand eronder en als het lukt ook voor kinderen in een rolstoel te gebruiken. Als laatste de schommels of een grote familieschommel. De kinderen hebben de wensen omgezet in een tegeltableau en hun creativiteit vormgegeven, waarbij ook nog ruimte was voor een bankje en prullenbakken.

Het bestuur gaat zich inzetten om deze wensen te realiseren. Ze hopen van harte dat ze de inwoners van Bellingwolde voldoende kunnen betrekken en kunnen motiveren om er met elkaar de schouders onder te zetten. De speeltuinvereniging is niet alleen bezig met de speeltuin, ze willen ook graag de activiteiten terug. De fakkeloptocht en het paasvuur, het kindercarnaval en de kinderdisco staan allemaal op het wensenlijstje. Zonder kinderen geen toekomst!

Op dit moment zijn er overleggen gaande met de gemeente en Speelplan. Bovendien oriënteren ze zich over het werven van fondsen en subsidies en gaan ze binnenkort in Bellingwolde een actieve leden- en donateurswerving houden. Het bestuur is zich ervan bewust dat de wensen van de kinderen een financieel kostenplaatje met zich meebrengt, maar ze zijn gemotiveerd, enthousiast en blijven denken in kansen. Een mooie speeltuin in een mooie buurt!

Ingezonden door Anja Drent, Penningmeester Speeltuinvereniging Plan Oost Bellingwolde

Foto’s: Jan Doornkamp en Anja Drent

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.