Pekelder PVV: Waarschijnlijk 25 tot 28 bruggen voor nu gered, maar toekomst onzeker

Foto: Catharina Glazenburg

PEKELA – Hieronder leest u een ingezonden artikel van PVV Pekela.

Raadsvoorstel behoud bruggen
Het college van B & W heeft de raad voorgesteld om 25 tot 28 bruggen te behouden.
In het voorstel staan 5 uitgangspunten waar het raadsvoorstel uit moet bestaan.
De Pekelder PVV ondersteunde 4 van deze 5 punten, maar kon zich niet vinden in punt 2, namelijk om de levenscyclus van de bruggen los te laten. Dit betekent dat er geen geld gereserveerd wordt voor de toekomst.
 
28 bruggen
Waren er eerst plannen om maar slechts 13 bruggen te behouden over het Pekelder diep, ziet de toekomst van de bruggen van Pekela er voor nu rooskleuriger uit. Wij praten nu over 25 tot 28 bruggen en dat is fors meer dan de eerdergenoemde 13 bruggen. De Pekelder PVV is daar verheugd over want dit is nu de uitkomst van het participatieproces waar u als Pekelder aan heeft deelgenomen. Uw stem is gehoord tot in het gemeentehuis.
 
Spaarpotje
Om bruggen nog jarenlang  in stand te houden zal er geregeld onderhoud gepleegd moeten worden. Zoals veel mensen thuis een spaarpotje maken voor toekomstige reparatie of vervanging, zou de gemeente er verstandig aan doen om een spaarpot voor de bruggen op te bouwen. We ondervinden nu de gevolgen van het nalaten hiervan. De Pekelder PVV wil niet de volgende generaties opzadelen met het probleem waar wij nu mee opgezadeld zijn.
Daar wilde de Pekelder PVV voor waken maar kreeg niet voldoende steun.

 De toekomst
Er zijn partijen die telkens de toekomst van de kinderen benoemen als belangrijk punt. Zeer terecht. Het is daarom voor de Pekelder PVV onbegrijpelijk dat de gemeenteraad in meerderheid heeft besloten geen spaarpotje te maken voor vervanging van bruggen in de toekomst.
De Pekelder PVV is altijd bereid om een toekomstgericht plan te ondersteunen waarin alle belangen voor nu en in de toekomst worden meegewogen.
Regeren is vooruitzien.

PVV Pekela

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.