Groninger Cultuurprijzen 2024 zoekt kandidaten

Foto: Niels Knelis

GRONINGEN – Ook dit jaar organiseren de provincie Groningen en het Cultuurfonds Groningen de uitreiking van de cultuurprijzen in Groningen. De prijzen zijn bedoeld voor personen, instellingen of groepen die een bijzondere bijdrage leveren aan het culturele landschap van Groningen. Er zijn drie categorieën: voor professionals, amateurs en talenten. De winnaars ontvangen een geldbedrag van €5.000,-. Vanaf vandaag tot 1 juli 2024 kunnen kandidaten worden voorgedragen via cultuurprijsgroningen.nl. De prijsuitreiking is op maandag 21 oktober.

Groninger Cultuurprijs 
De Groninger Cultuurprijs is gericht op professionals. Deze prijs is voor een Groninger persoon, gezelschap of instelling die een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en/of zichtbaarheid van de Groninger kunst en cultuur.  

Groninger Talentprijs 
De Groninger Talentprijs is bestemd voor een talent (jong of oud) of een getalenteerde groep uit Groningen. Het doel van de Talentprijs is om de winnaar te stimuleren zich verder te bekwamen, zodat uiteindelijk het talent ook buiten de provinciegrenzen (meer) gezien gaat worden. Zowel professionals als amateurs komen in aanmerking. 

Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst  
De Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst van het Cultuurfonds Groningen gaat naar een amateurkunstenaar of vereniging die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd in het afgelopen jaar. Kandidaten voor deze prijs houden zich niet beroepsmatig bezig met kunst en cultuur. 

Jury 
Voor de beoordeling van de aanmeldingen is een jury samengesteld, met leden uit verschillende culturele werkvelden. Bij de beoordeling van de aanmeldingen kijkt de jury naar de motivatie en niet naar hoe vaak een persoon, instelling of groep is voorgedragen. Dit jaar bestaat de jury uit Maria Koijck, Jan-Gerd Krüger, Renée Luth en oud-winnaars Mohamed Yusuf Boss en Cissy Joan. 

Aanmelden kandidaten 
Kandidaten kunnen zich tot 1 juli 2024 aanmelden, of dat door anderen laten doen, via het aanmeldformulier op cultuurprijsgroningen.nl. Cultuurgedeputeerde Tjeerd van Dekken roept kandidaten uit de provincie Groningen op om zich te melden. “We hebben in onze provincie een rijk cultureel leven. Het gaat over onze identiteit en onze dromen. De vorige edities van de Groninger Cultuurprijzen waren een groot succes, ik ben dan ook blij dat we de prijzen dit jaar voort kunnen zetten. Op deze manier zetten we de mensen in het zonnetje die een belangrijke bijdrage leveren aan ons culturele leven en laten we zien wat voor veelzijdige provincie Groningen is.” 

De prijzen worden maandag 21 oktober 2024 uitgereikt door René Paas (commissaris van de Koning en voorzitter Cultuurfonds Groningen) en Tjeerd van Dekken (gedeputeerde Kunst & Cultuur van de provincie Groningen).

Editie 2023 
Ook vorig jaar zijn de Groninger Cultuurprijzen uitgereikt. Jesse Palsgraaf won de Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst, Cissy Joan won de Groninger Talentprijs en Paradigm de Groninger Cultuurprijs. De prijzen worden sinds 2019 uitgereikt, maar door de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de cultuursector werd in de periode 2020-2022 de uitreiking niet georganiseerd.

Ingezonden door Provincie Groningen

Foto’s: Niels Knelis

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.