Waar is de snor?

Foto: Jans Velthuis

REGIO – De Vlinderstichting, Ravon en Floron gaan op zoek naar de snor. Niet de snor van jouw buurman, niet de broedvogel, maar de snor van het water. Want de snor, misschien bij jou beter bekend als baard of teen, is de zone waar de oever overgaat van droog naar nat. In een bepaald deel van het jaar is het stuk droog, op een ander moment staat het juist onder water. 

Planten als gele lis, moerasspirea, lisdodde, grote waterweegbree, gewone dotterbloem en nog veel meer soorten voelen zich hier thuis. Ze staan soms met hun wortels in het water en steken dan met hun stengel en bladeren boven het water uit. Soms staan ze op het droge. 

WAAROM IS EEN SNOR ZO BELANGRIJK?
Veel plant- en diersoorten maken gebruik van deze zone. Denk aan libellen, vissen, kikkers, salamanders, maar ook waterslakjes, watertorretjes, larven van insecten. Ze zoeken hier naar voedsel, beschutting of naar een voortplantingsplek.Omdat watergangen soms grote hoeveelheden water moet kunnen afvoeren, is begroeiing in deze zone niet altijd mogelijk. Soms wordt deze zone echter jaarlijks (of meerder malen per jaar) onnodig helemaal gemaaid. Dan krijgt de snor geen kans zich te ontwikkelen en ontbreekt deze. Dat is zonde.

HELP MEE!
Het is de natuurorganisaties opgevallen dat op heel veel plekken de snor ontbreekt, of erg eentonig is. Hoe is dat in heel Nederland? Vandaar deze oproep: “Waar is de snor?” Doe je mee vanaf 27 mei? Ga op zoek naar een snor bij jou in de buurt en stuur een foto in van de snor: goede én minder goede snorren zijn welkom. Insturen kan tot en met 9 juni. Behalve het in kaart brengen van de snorren in Nederland maak je ook nog eens kans op een prijs! Snor snel naar www.vlinderstichting.nl/waarisdesnor voor meer informatie.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.