Programmering religie Pinksteren 2024

Foto: Mazzelmoaze

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Hieronder vindt u de programmering wat betreft de uitzendingen van de afdeling religie bij RTV Westerwolde.

Eerste Pinksterdag, zondag 19 mei: om 9:00 uur tot 9:30 uur “de Zondag begint”

9:30 uur tot 11:00 uur kerkdienst
De kerkdienst vanuit de protestantse gemeente in Sellingen
Voorganger Ds. Snaterse
Schriftlezing: Ezechiël 47: vers 1-12 & Johannes 7: vers 37-39 &
Handelingen 2: vers 1-4
Thema: ‘Stromen van levend water’

11:00 uur tot 12:00 uur Wiener Melange

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst

Eerste Pinksterdagavond 19 mei:

Om 18:00 uur tot 20:00 uur: Dabar

Van 20:00 uur tot 22:00 uur: “Muziek voor het Hart”

22:00 uur tot 23:00 uur: kerkdienst van Eerste Pinksterdagmorgen

“Muziek voor het Hart” kunt u ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist.

De Bingo is op maandag, Tweede Pinksterdag!

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.