Procesbeschikbaarheidslocatie wordt heropend wanneer de situatie in de opvang in Ter Apel zich normaliseert

Foto: Catharina Glazenburg

TER APEL – De proef met de procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) in Ter Apel gaat verder wanneer de situatie in de opvang daar normaliseert. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Ook is de aanpak in de PBL op een aantal punten bijgesteld om een heropening mogelijk te maken.

De PBL is in eerste instantie bedoeld voor vreemdelingen die zeer weinig kans maken in Nederland te blijven, de zogenaamde kansarme asielzoekers. Dit zijn asielzoekers uit een veilig land en mensen die in een ander Europees land een asielvergunning hebben gekregen. 

Begin maart stelde de rechter een vreemdeling in het gelijk die bezwaar had gemaakt tegen zijn beperkte vrijheid in de PBL. Daarop werd de proef gepauzeerd. Juridisch werd bekeken wat er naar aanleiding van de uitspraak verbeterd kan worden. Daarop is besloten de manier van werken aan te passen.

Twee keer per dag registreren

Van der Burg schrijft dat het idee is om de proef in Ter Apel te verbreden en dat een vreemdeling zich 2 keer per dag moet laten registeren. Als de vreemdeling hier geen gehoor aan geeft en/of overlast veroorzaakt, kan artikel 56 van de Vreemdelingenwet worden opgelegd. De vreemdeling moet zich dan beschikbaar blijven op locatie. Deze maatregel volgt ook als een vreemdeling overlast veroorzaakt op het terrein in Ter Apel of er buiten bijvoorbeeld een winkeldiefstal pleegt. De vreemdeling wordt in de PBL geplaatst waar die een intensief dagprogramma krijgt gericht op het asielproces en terugkeer.

Van der Burg: “Ik vind het belangrijk dat asielzoekers met een kansarme aanvraag om in ons land te blijven snel de asielprocedure doorlopen en we daarnaast genoeg mogelijkheden hebben om overlastgevende asielzoekers aan te pakken. De proef met de PBL heeft daarin meerwaarde bewezen. Ik hoop dan ook dat de situatie in Ter Apel het op korte termijn toelaat de doorontwikkelde variant van de proef in werking te laten treden.” 

Uitbreiding naar Budel

De staatssecretaris heeft nog altijd de ambitie om de PBL in Ter Apel zo snel mogelijk weer te openen. Daarbij blijft hij met de gemeente Cranendonck in gesprek om te bekijken of er nog zo’n PBL geopend kan worden in Budel. Samen met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers gaat de staatssecretaris bekijken of asielzoekers met een kansarme aanvraag die niet op de PBL verblijven, structureel worden uitgeplaatst naar locaties ergens anders in het land. Daarmee moet een meer evenredige verdeling in de opvang ontstaan.

Bron: Rijksoverheid

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.