Voordracht nieuwe kroonbenoemde burgemeester Veendam op 22 mei 2024

Foto: Jan Glazenburg

VEENDAM – Op woensdag 22 mei 2024 wordt bekend wie de gemeenteraad voordraagt als nieuwe kroonbenoemde burgemeester van Veendam. De voorzitter van de vertrouwenscommissie maakt de naam bekend in een bijzondere openbare raadsvergadering. Deze vergadering is aansluitend aan de besloten raadsvergadering, waarin er gestemd wordt over twee kandidaten. 

Raadsbesluit in besloten vergadering

De vertrouwenscommissie bestaat uit een afvaardiging van raadsleden van de partijen in de gemeenteraad, die met een advies komen aan de voltallige gemeenteraad. De raad neemt op 22 mei een besluit over de uiteindelijke kandidaat. Door een schriftelijke stemronde bepaalt de gemeenteraad wie op de voordracht komt te staan. Dat gebeurt, zoals de wet voorschrijft, in een besloten vergadering. De besloten vergadering gaat direct vooraf aan de bijzondere openbare vergadering. 

Bijzondere openbare vergadering

Na de besloten vergadering wordt de voorkeurskandidaat gebeld. Vervolgens gaat de raadsvergadering verder met een openbaar deel, waarin de naam van de voorgedragen kroonbenoemde burgemeester openbaar wordt gemaakt. De bijzondere openbare vergadering start naar verwachting rond 20.30 uur. De openbare vergadering wordt uitgezonden via www.veendam.nl/gemeenteraad.

Beëdiging nieuwe burgemeester

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die de benoeming voorbereidt. Op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt een burgemeester benoemd bij Koninklijk Besluit. Naar verwachting vindt de beëdiging van de nieuwe burgemeester door de commissaris van de Koning plaats op maandag 9 september 2024. Dan eindigt het waarnemend burgemeesterschap van Sandra Korthuis.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.