VCP fractie stelt schriftelijke vragen over het maaibeleid in de gemeente Oldambt

Foto: Jan Glazenburg

OLDAMBT – Engel Modderman stelt namens de VCP fractie vragen over het maaibeleid in de gemeente Oldambt.

Hieronder de brief:

“Het is de VCP fractie bekend dat het onderhoudsniveau van het groen wegens bezuinigingen van C naar D is gegaan. Echter het maaien rond speelplaatsen en verzorgingshuizen is dermate slecht dat er terecht bij de VCP klachten binnen komen.


Ook in het natuurgebied Reiderwolde is het een treurige gang van zaken als het op maaien aankomt. Mensen die het natuurgebied binnen gaan moeten bij wijze van spreken een zeis meenemen om een bankje te vinden waar men even rustig wil zitten”.


Vorige week heeft Engel Modderman (VCP) hier telefonisch contact over gehad met wethouder Nieboer en die had er alle begrip voor maar wees hem op de bezuinigingen van het groen.


De vraag:

Is het college zich er van bewust dat door situaties als dit, de veiligheid (zeker als het gaat om hulpbehoevende inwoners zoals in vernoemd verpleeghuis) in het gedrang komt? Hierbij denkende aan grote risico op valgevaar? Zo ja, wat denkt het college hier aan te kunnen doen? Is het mogelijk dat er zoals boven is aangegeven ondanks de bezuiniging alsnog gemaaid word op speelplaatsen en verzorgingshuizen.
Als voorbeeld een foto van hoe het het gesteld is bij de Tjamme in Beerta. (Zie onder)

Ingezonden door Engel Modderman

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.