Ecologisch Alternatief: Van ongerustheid naar deceptie

Foto: Catharina Glazenburg

WESTERWOLDE –  Hieronder leest u een door Ecologisch Alternatief ingezonden artikel.

Al jaren staat de natuur met alle flora en fauna onder druk maar blijft de mens volharden in het schadelijke gedrag dat dit veroorzaakt. Met grote ongerustheid heeft Ecologisch Alternatief afgewacht wat deze nieuwe regering zou brengen en bij het lezen van, slechts de hoofdlijnen dus wie weet wat er nog gaat komen, van de plannen, bleken onze zorgen terecht; vandaag hebben we een voorproefje gekregen van de nog grotere afbraak van de natuur die ons te wachten staat.

In het Dagblad van het Noorden staat een bericht, terwijl het besluit nog niet genomen is, met de misleidende titel: Afschieten roeken mag vanaf nu in zaaiseizoen. Bijna iedereen weet dat de aangegeven periode waarin de roeken mogen worden afgeschoten bijna het gehele broedseizoen betreft. Dat betekent dus onder andere dat behalve het dierenleed dat dit veroorzaakt, dat als de foeragerende oudervogels afgeschoten worden de jongen in de nesten verhongeren.

Roeken zijn behalve zeer intelligente, prachtige vogels ook nog eens beschermd! Toch vindt de gedeputeerde Henk Emmens (BBB) het een goed idee deze vogels af te schieten.

Hij spreekt over de buffettafel die de maisvelden voor vele vogels is en dat is nu precies het probleem. De enorme monoculturen die met landbouwgif en afschot beschermd worden zijn juist de oorzaak van al het leed; vele boeren die dat al jaren snappen zijn overgestapt op biologische landbouw of andere alternatieven die natuur-inclusief zijn en dus zonder gif of afschot; beter voor de mens, de boer, flora, fauna en het steeds groter wordende klimaatprobleem.

Ondanks het feit dat de boeren de opgelopen schade terug kunnen claimen via de oogstschade -organisatie bij hun provincie, heeft provincie Groningen besloten, in samenspraak met de jacht-, en landbouworganisaties, de omvang van het aantal voedselzoekende roeken, door afschot terug te willen dringen.

Hieruit spreekt onwetendheid over hoe de natuur werkt maar het laat tevens zien dat men nog steeds denkt dat het vanzelfsprekend is dat de natuur ondergeschikt is aan geld en de belangen van de mens en niet dat wij als mens een onderdeel van die natuur zijn.

Ter geruststelling stelt de heer Emmens dat het alleen als laatste redmiddel gebruikt mag worden, er zijn namelijk veel alternatieven, er niet meer dan 500 roeken afgeschoten mogen worden maar er staat niet bij wie dat dan gaan controleren en handhaven….

“Interessant is de opmerking van de heer Emmens dat, terwijl de mens nog steeds gif via het voedsel binnen krijgt, de roeken pas van de zaden zijn gaan eten nadat het giflaagje rond de zaden is afgeschaft ”

Edith van der Horst
Ecologisch Alternatief

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.