VCP Oldambt stelt vragen over de huisartsenzorg in de gemeente

Engel Modderman Foto: Gemeente Oldambt

OLDAMBT – Wanneer je als gemeente gezamenlijk instemt met het opvangen van vluchtelingen, in dit geval spreken we over Oekraïense vluchtelingen, hoor je als gemeente hiervoor je verantwoordelijkheid te dragen. Zo ook voor de medische zorg, een gegeven wat ons als VCP duidelijk is, echter…. Een artikel van dinsdag 7 mei jongstleden m.b.t. zorg voor de opgevangen Oekraïners baat naast de VCP, ook onze inwoners met een bestaansleven grote zorgen. Naar aanleiding van dit schrijven heeft de VCP hierover de volgende vragen.


Wat zijn de inkomsten die de gemeente genereert per Oekraïense vluchteling in het Oldambt en wat is het totaal plaatje hierin?

Is er een duidelijk overzicht van de totale baten en lasten betreft opvang, zorg en voorzieningen van deze vluchtelingen? Zo ja , kunnen wij als raad hier een overzicht van krijgen? Zo nee, waarom niet en gaat dit niet ten koste van de totale controle van (on)kosten vergoed vanuit de overheid?

Aan welke doelen komen de positieve inkomsten hiervan terug in onze gemeenschap, naast de eerherstel en gaswinning problematiek?

Is het college bekend met de RMO? Regeling Medisch noodzakelijke zorg voor Ontheemden.

Is het college met de VCP eens dat de huisartsenzorg binnen de gemeente Oldambt onder grote druk staat door te kort aan bevoegde artsen/ overvolle inwoners wachtlijsten?
Er zijn afspraken gemaakt volgens de media ( dus geregeld) met een aantal huisartsen in de omgeving om Oekraïners te helpen die huisartsenzorg nodig hebben, ondanks het niet ingeschreven te staan. Wat maakt deze zorg belang anders dan de zorgbehoeftes van onze nieuwe inwoners van Oldambt die van buiten onze gemeente hier naartoe verhuizen en ook graag, waar nodig, huisartsenzorg willen ontvangen?

Is het college met de VCP eens dat de gemeente hierin ook zijn verantwoordelijkheid moet tonen en mee hoort te werken aan de mogelijkheden tot de juiste zorg?

Ingezonden door VCP

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.