Voornemen intrekken Spreidingswet leidt tot verlies opvangplekken

Foto: Catharina Glazenburg

TER APEL, REGIO – Het COA ziet dat het voornemen uit het Hoofdlijnenakkoord om de Spreidingswet in te trekken direct negatieve gevolgen heeft voor het aantal opvangplekken voor asielzoekers. Enkele gemeenten hebben al aangekondigd opvangplekken niet te realiseren of besluitvorming on hold te zetten. Het gaat om tussen de 2.000 – 2.500 opvangplekken. Hierdoor dreigt dat er al op korte termijn aan honderden mensen geen opvang en begeleiding gegeven kan worden. Dit kan leiden tot een inhumane situatie en onverantwoorde druk op medewerkers. 

Oproep 

De Spreidingswet is juist nu hard nodig om meer stabiliteit in de asielopvang te krijgen en een einde te maken aan de huidige opvangcrisis. Het COA roept gemeenten en betrokken partijen daarom op om verantwoordelijkheid te nemen en in lijn met de Spreidingswet te blijven handelen. De wet is immers gewoon van kracht totdat onder andere de Tweede en Eerste Kamer daar een uitspraak over doen.

Geen oplossingen voor de korte termijn 

Het COA heeft voor 1 juli nog 8.100 opvangplekken nodig en er is geen perspectief dat dit gaat lukken. De voorstellen in het Hoofdlijnenakkoord moeten nog nader uitgewerkt worden en bieden geen directe oplossingen. Daarmee blijft het urgent om – eerlijk verspreid over Nederland – extra locaties te openen. Het voornemen om de Spreidingswet op termijn in te trekken maakt de druk alleen maar groter, nu een aantal gemeenten al laat merken de noodzaak voor opvang niet meer te voelen. Gelukkig zijn er ook gemeenten die aangeven de humanitaire noodzaak wel te zien en doorgaan met het realiseren van opvang in het kader van de wet. 

Vorige maand luidde bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker nog de noodklok.  

Ter Apel

We doen er alles aan om ons aan de bestuursovereenkomst met de gemeente Westerwolde (Ter Apel) te houden en dwangsommen te voorkomen. Door een tekort aan opvanglocaties, om vanuit Ter Apel mensen naar toe te brengen, is dat niet altijd haalbaar. De bezetting op de COA-locaties is bijna 100%“, aldus COA. Momenteel verblijven in het aanmeldcentrum Ter Apel 2.300 asielzoekers; 300 meer dan is toegestaan.

Bron: COA

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.