Masterplan Oost-Groningen: binnen één generatie naar ‘brede welvaart’

Foto: Gemeente Pekela

OLDAMBT, PEKELA, WESTERWOLDE, STADSKANAAL, VEENDAM – De gemeenten Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde hebben voor Oost-Groningen een gezamenlijk Masterplan Oost-Groningen opgesteld voor de ‘brede welvaart’. Het doel is om binnen één generatie de brede welvaart in deze gemeenten te verbeteren en op te trekken tot het landelijke gemiddelde in 2055. Dit is vertaald naar vijf ambities: 1. Kansen om te groeien, 2. Goed bereikbaar, 3. Gezond en gelukkig, 4. Goed wonen, 5. Groen en duurzaam. De ambities en doelstellingen vanuit dit Masterplan worden opgenomen in de sociale agenda, de economische agenda en de verduurzamingsagenda van Nij Begun. 


De vijf Oost-Groningse gemeenten hebben de afgelopen periode samen nagedacht over het beeld van de toekomst van de regio en de weg daar naartoe. Dat is gebundeld in dit Masterplan Oost-Groningen, met als titel: “Samen maken we er werk van. Naar een krachtige regio in 2055”. Voor alle ambities zijn doelen opgesteld die weer zijn vertaald naar kansrijke activiteiten. Ook willen de vijf gemeenten een programmabureau inrichten dat deze ambities en doelstellingen vertaalt in concrete plannen en deze gaat uitvoeren.


Uitwerking
Nog voor de zomer worden belanghebbenden uit het werkveld bijgepraat en uitgenodigd om actief met de gemeenten mee te denken over de verdere uitwerking van de plannen. Op 20 juni 2024 worden de vijf gemeenteraden in Theater Geert Teis in Stadskanaal over het Masterplan geïnformeerd. In september praten de gemeenteraden hierover verder in de eigen gemeente.   

De vijf burgemeesters bieden het Masterplan Oost Groningen volgende week aan, aan de bestuurstafel van Nij Begun.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.