Nieuwe subsidie voor de aanschaf van hulpmiddelen aangepast sporten

Foto: Catharina Glazenburg

GRONINGEN – Aanbieders van sport- en beweegactiviteiten in de provincie Groningen kunnen vanaf 11 juni subsidie aanvragen voor de aanschaf van hulpmiddelen en sportmaterialen voor cliënten die aangepast sporten of bewegen. Hiermee wil de provincie stimuleren dat meer mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen om te kunnen bewegen en sporten.Regeling impuls aangepast sporten en bewegen.


Zorginstellingen, stichtingen en aanbieders van sport- en beweegactiviteiten komen voor subsidie in aanmerking, als ze structureel activiteiten aanbieden aan cliënten of leden met een beperking. Voor de uitvoering van de regeling ‘Impuls Aangepast Sporten en Bewegen’ is € 20.000 beschikbaar. Het gaat om een incidentele subsidie van maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 4.000. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van de provincie Groningen. Particulieren kunnen geen subsidie aanvragen.


Sporten met een beperking
“De provincie wil dat zoveel mogelijk Groningers kunnen bewegen, ongeacht hun beperking”, zegt gedeputeerde Sport Bram Schmaal. “Zonder geschikt sporthulpmiddel is sporten of bewegen voor velen niet mogelijk. Aangepaste sportmaterialen zijn duur. Ook zijn er weinig sportactiviteiten voor deze doelgroep, omdat de organisatie van gehandicaptensport op lokaal niveau lastig is. Juist bij deze doelgroep valt een gezondheidswinst te behalen. Met deze regeling willen we sporten toegankelijk en laagdrempelig maken. Dit doen we door organisaties financieel te helpen bij de aanschaf van sportmaterialen en hulpmiddelen waardoor er meer mensen met een beperking gaan sporten en bewegen.” 

Gronings Provinciaal Beweegakkoord
De provincie wil meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier laten ervaren in een omgeving waar iedereen mee kan doen. In een omgeving waar ook ruimte is voor mensen met een beperking, ouderen en kinderen om te kunnen sporten en bewegen.

Meer over de ambities op gebied van sport en bewegen staat in het Gronings Provinciaal Beweegakkoord.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.