Fractievoorzitter Eize Hoomoedt van GroenLinks Westerwolde legt functie neer

Foto: GroenLinks Westerwolde

SELLINGEN – Vanavond heeft fractievoorzitter van GroenLinks Westerwolde Eize Hoomoedt in een statement aangegeven dat hij zijn functie neer gaat leggen.

“Wij hebben begrip voor zijn redenen maar vinden het heel erg jammer dat hij zich genoodzaakt voelt vroegtijdig te stoppen als fractievoorzitter.  We hebben fantastisch met hem samengewerkt, waarbij hij altijd open stond voor opmerkingen van onze kant. Wanneer hem gevraagd werd aanwezig te zijn bij vergaderingen of ledenbijeenkomsten konden we altijd op hem rekenen. Ook in de raadszaal heeft hij nauwelijks verstek laten gaan, alleen als het niet anders kon.

We hebben hem meegemaakt als verbinder die probeerde zo veel mogelijk samen te werken, ook in al die verschillende functies die hij binnen de gemeenteraad vervuld heeft, naast zijn fractievoorzitterschap. We gaan hem in zijn functie missen. Gelukkig heeft hij besloten wel aan te schuiven bij de steunfractie, zodat zijn heel eigen inbreng en expertise behouden blijft.

Hoewel het vertrek van Eize een de schok is, zijn we heel blij dat René Kriek, nu lid van de steunfractie, met zijn jarenlange ervaring in de raad, het stokje over wil nemen als fractievoorzitter. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk in deze nieuwe setting het geluid van GroenLinks kunnen blijven laten horen en zien in Westerwolde.

Wij bedanken Eize voor zijn geweldige inzet, we weten hoeveel werk een eenmansfractie met zich mee brengt. We wensen daarnaast René heel veel succes en hopen, maar verwachten niet anders dan dat onze onderlinge samenwerking net zo goed zal zijn als met zijn voorganger” aldus Didi Dresscher, namens GroenLinks Westerwolde.

Hieronder is het statement van Eize Hoomoedt te lezen zoals hij dit vanavond heeft uitgesproken tijdens de raadscommissievergadering van Westerwolde:

Zes jaar geleden begon ik vol ambitie aan mijn raadslidmaatschap. Een bijzondere start aangezien ik in de eerste raad van Westerwolde werd geïnstalleerd. Door alle jaren heen heb ik diverse functies mogen bekleden naast mijn raadslidmaatschap en daar heb ik veel van mogen leren. Grote dank hiervoor. De samenwerking binnen onze raad en commissie is altijd erg belangrijk voor mij geweest. Samen kijken naar oplossingen. Natuurlijk met ons eigen politieke geluid, maar toch probeerden we altijd consensus te vinden.

De laatste twee jaren, maar nog het meest het afgelopen jaar, heb ik gemerkt dat het vinden van die samenwerking steeds moeilijker wordt. Gevoelsmatig hebben we het wel geprobeerd, maar de onderlinge strijd werd groter en groter. Niet in de laatste plaats door dossier Ter Apel. Ik voelde mij steeds meer “verloren”, een gevoel dat erg vervelend is. In de afgelopen periode heb ik hierop naar mijzelf toe gereflecteerd. Jammer genoeg heb ik moeten concluderen dat het raadslidmaatschap niet meer bij mij past. De manier van werken zorgt ervoor dat ik de verbinding ben verloren. Dat mijn ambitie naar een dieptepunt is gezakt. Om het plat te zeggen: Ik sla nog geen deuk in een pakje boter.

Dit verwijt ik niemand anders dan mijzelf, maar het leidt wel tot bepaalde keuzes. Derhalve heb ik besloten om te stoppen met mijn raadslidmaatschap.  Na overleg met de griffier is mijn definitieve eindpunt bepaald op 1 september. Zodoende is er nog voldoende tijd om de projecten die gemoeid gaan met mijn nevenfuncties binnen uw raad en commissie, waardig af te sluiten en te zorgen voor een goede overdracht. Mijn laatste raadsvergadering is daarmee ook bekend, dat is 10 juli. Mijn zetel wordt ingenomen door de heer René Kriek, bij de meesten van u wel bekend. Hiervoor ben ik hem zeer erkentelijk.

Ik ben niet “zuur”. Ik ben dankbaar voor alles wat deze raad en gemeente mij gegeven heeft. U bent mij allen even dierbaar, Ook ben ik dankbaar voor de kansen die mijn partij mij heeft gegeven. Ook daar waren natuurlijk felle discussies, maar uiteindelijk heb ik altijd de steun van mijn bestuur en steunfractie gevoeld,

Als ik u iets mag adviseren in de toekomst. Houdt elkaar vast. U bent het hoogste orgaan in deze prachtige gemeente. Zorg dat het blijft gaan om de inwoners en onze gasten.

Voor de mensen die ik teleurstel met deze mededeling: Het is een weloverwogen besluit. Een raadszetel moet gevuld zijn door iemand met passie en ambitie, en aan beide dingen kan ik helaas niet meer voldoen.

Eize Hoomoedt

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.