Veenkoloniaal Museum door herijking Geregistreerd Museum

Otto Eerelman - Boerderij van prinses Sophie op Soestdijk Foto ingezonden door Veenkoloniaal Museum

 VEENDAM – Het Veenkoloniaal Museum te Veendam is door de herijking voor Geregistreerd Museum gekomen en het staat inmiddels ook online. “Het is de derde herijking”. aldus Hachmer. “In 2001 waren we één van de eerste Geregistreerde Musea in de provincie. Daar zijn we best trots op”.

De status is voor musea, maar ook voor burgers die iets willen schenken van groot belang. Ze weten dan dat in ieder geval er goed met schenkingen omgaan wordt en er niet iets zo maar wordt verkocht. Ook mogen Geregistreerde Musea de Museumkaart accepteren en kunnen deze musea onderling bij elkaar bruiklenen aanvragen. “Het laatste doen we regelmatig”, aldus directeur Hendrik Hachmer. “Zo hebben we momenteel voor de tentoonstelling ‘Luxepaarden en werkpaarden’ met o.a. werken van Otto  Eerelman ook bruiklenen van Rijksmuseum Twenthe, de Koninklijke Verzameling te Den Haag en het Groninger Museum. Bruiklenen die we anders nooit gekregen hadden”. 

Geregistreerde musea (museumregisternederland.nl)

De tentoonstelling: Edele Kunst: Over Luxepaarden en Werkpaarden werd zondag door Roelien Kamminga geopend. De tentoonstelling toont paarden in de kunst. De expositie brengt een divers scala aan werken, van het particuliere, museale en koninklijke werk van de Groninger kunstenaar Otto Eerelman tot de gedetailleerde paardenportretten van Nieberter schilder Tabertus Melissen. Daarnaast zijn enkele schilderijen van de dierenschilder Wouterus Verschuur tentoongesteld. De tentoonstelling is tot 22 september te zien.

Gelijktijdig werd de tentoonstelling “Ode aan de Veenkoloniale Vrouw” geopend. Deze tentoonstelling plaatst negen buitengewone vrouwen uit de Veenkoloniën in het middelpunt. Deze vrouwen hebben een rol gespeeld in bijzondere verhalen of relaties, hebben waardevolle bijdragen geleverd aan de geschiedenis en het hedendaagse leven, of hebben indrukwekkende prestaties geleverd. Negentien hedendaagse kunstenaars tonen hun interpretaties van deze inspirerende krachtige vrouwen. Te zien tot en met 30 september.

Foto: Otto Eerelman, Boerderij van prinses Sophie op Soestdijk, Collectie Koninklijke Verzamelingen te Den Haag, nu te zien in het Veenkoloniaal Musuem Veendam 

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.