Vogelgriep vastgesteld in grensgebied Duitsland

Foto: Catharina Glazenburg

BAD BENTHEIM – In Bad Bentheim, net over de grens in Duitsland, is vogelgriep vastgesteld op een legbedrijf. Duitsland heeft een beperkingsgebied ingesteld dat deels in Nederland valt. Daarom is door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) een beperkingszone ingesteld rondom de gemeente Losser.

De besmetting in Duitsland is met een ander serotype, namelijk H7. Dit is een nieuwe ontwikkeling. Sinds 2003 is er geen uitbraak met een hoogpathogene variant van dit serotype voorgekomen zo dicht bij Nederland. Er zijn in Nederland nog geen aanwijzingen dat er H7 circuleert in wilde vogels.

Vervoersverbod

Vanwege de uitbraak dicht bij de Nederlandse grens moet een beperkingszone worden ingesteld met een straal van 10 km. Binnen de 3 en 10 kilometerzone liggen zes pluimveebedrijven. Binnen het 10-kilometergebied geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen pluimvee en broed- en consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Traceringsonderzoek

Naar aanleiding van deze besmetting zal er door Duitsland een traceringsonderzoek worden uitgevoerd. De twee bedrijven in het Nederlands deel van de 3 km zone worden gescreend door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

Bron: Rijksoverheid

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.