Groningse boeren kunnen korting krijgen op bodemverrijkende zaadmengsels

Foto: Jan Doornkamp

GRONINGEN – Akkerbouwers in Groningen kunnen flinke kortingen krijgen op zaadmengsels die kunstmest besparen, de bodem gezonder maken en de biodiversiteit verhogen. Deze actie is onderdeel van de campagne ‘1001ha soortenrijke groenbemestermengsels’, opgezet door LTO en Urgenda.

Voordelen van groenbemesters

Groenbemesters zijn gewassen die na de oogst worden ingezaaid om de bodem te bedekken en te verbeteren. Ze helpen de bodem gezond te houden door nutriënten vast te leggen en beschermen tegen erosie door regen en wind. Mengsels met vlinderbloemigen, zoals klaver en lupine, zijn minder bekend, maar leveren extra voordelen op. Deze gewassen binden stikstof uit de lucht, waardoor kunstmest en CO2 worden bespaard.

Uit een enquête onder 240 deelnemers van de campagne blijkt dat zij door het gebruik van groenbemestermengsels gemiddeld 1/3 minder kunstmest en 1/5 minder dierlijke mest nodig hebben. 80% van de deelnemers wil in de toekomst vaker gebruikmaken van deze mengsels.

Kortingen op mengsels

Deze campagne wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van donateurs, het Rijk en verschillende provincies en gemeenten. Hierdoor kunnen akkerbouwers een korting krijgen van 70 euro per hectare voor gangbare mengsels en 85 euro per hectare voor biologische mengsels. Ook melkveehouders kunnen korting krijgen op kruidenrijke grasmengsels.

Boeren die mengsels willen bestellen kunnen dat doen via www.groenbemesters.1001ha.nl.

Bron: Provincie Groningen

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.