Boswerkzaamheden in het Vledderbos en Boerendiep ​ 

Foto: Catharina Glazenburg

​​VLEDDERVEEN, STADSKANAAL – Staatsbosbeheer start half juli met werkzaamheden in het Vledderbos. Na het Vledderbos volgen Boerendiep en Höchterweg. Het doel van de werkzaamheden is om uiteindelijk licht en ruimte te maken voor bestaande bomen en voor nieuwe bomen; de verjonging van bos. Bos blijft dus bos. Het bos is natuurlijk van tevoren zorgvuldig door boswachters geïnventariseerd op nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook tijdens de houtoogst wordt hierop gelet. De werkzaamheden zullen circa drie maanden duren. ​

 

Dunning 

Staatsbosbheer is jaarrond aan het werk in het bos. Van het zetten van stippen, het inventariseren van de dieren, tot de houtoogst zelf met machines. Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden.

Deze bomen zijn gemarkeerd (gekleurde stippen of strepen), het zogenaamde blessen. Een boom met een blauwe stip blijft staan en een boom met een oranje stip wordt geveld.

 

Hollands hout 

De bossen in de kanaalstreek zijn multifunctioneel bossen; alles komt er samen. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie één van de functies van het bos. Het hout van de omgezaagde bomen wordt, onder het label Hollands hout, gebruikt in bijvoorbeeld de bouw, voor papier of als biomassa. De opbrengsten van het hout komen ten goede aan de Nederlandse natuurgebieden, Staatsbosbeheer gebruikt het weer voor het bekostigen van het beheer. Staatsbosbeheer zorgt met duurzaam bosbeheer ook voor houtproductie voor toekomstige generaties. Bos blijft bos.

 

Wandel- en fietspaden tijdelijk slechter begaanbaar 

Tijdens de boswerkzaamheden worden de wandel- en fietspaden zoveel mogelijk ontzien, toch kan het voor komen dat een recreatieroute op enkele plaatsen wordt beschadigd. Daarnaast is het voor de veiligheid van de geïnteresseerde bezoeker van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen. Met bordjes en linten zijn de plekken waar gewerkt wordt gemarkeerd.

Staatsbosbeheer

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.