Pekela komt met toekomstbestendig bruggenplan

Brug Turfweg in Oude Pekela. Foto: Huisman Media

PEKELA – Een toekomstbestendig plan waarin 26 van de 34 bruggen in het Pekelder Hoofddiep blijven behouden. Dit Plan van Aanpak adviseert ingenieursbureau Sweco aan het college van B&W van Pekela. De Pekelder gemeenteraad is hierover dinsdagavond geïnformeerd.


Sweco heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de technische staat van de bruggen en naar de verschillende verkeersstromen. Met de uitkomsten van deze onderzoeken zijn tijdens verschillende bijeenkomsten de inwoners van Pekela geraadpleegd.


Zeven bruggen
Aan de hand van de onderzoeken en input van de dorpscoöperatie, van ondernemers, van boeren en uit de bewonersbijeenkomsten is een Plan van Aanpak gemaakt. Daarin worden zeven bruggen vervangen voor nieuwe. De bruggen die verdwijnen worden op strategische plekken weggehaald of samengevoegd waardoor de afstand tussen verschillende bruggen gering blijven.


Burgemeester en wethouders staan achter het Plan van Aanplak van Sweco en zijn blij dat er aanzienlijk meer bruggen kunnen worden behouden dan eerder de bedoeling was. Wethouder Reiny Kuiper: ‘Het plan is natuurlijk niet in beton gegoten. We gaan er samen met de raad nog heel zorgvuldig naar kijken. Als we dan hebben gewikt en gewogen, denken dat we in samenspraak met de gemeenteraad en dorpscoöperatie tot een breed gedragen bruggenplan kunnen komen.’


Na de zomer besluit
Om de bruggen ook de komende dertig jaar goed te kunnen laten functioneren is structureel 950.000 euro per jaar nodig. Daarvan heeft de gemeente vijf ton gereserveerd. Met het Plan van Aanpak in de hand denkt het college ook de resterende 4,5 ton per jaar te kunnen binnenhalen door middel van subsidies van verschillende instanties.


Het bruggenplan is onderdeel van de visie ‘Pekelder Hoofddiep 2040’ waarin behalve de bruggen ook de omgeving van het diep en de wegen worden meegenomen. Na de zomer neemt de gemeenteraad hier een besluit over.


Beginnen met beschoeiingen
Als alles volgens plan verloopt, wordt begin 2025 eerst begonnen met de vervanging van de beschoeiingen. In 2026 moeten de eerste bootjes weer door het Pekelder Hoofddiep varen.

Gemeente Pekela

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.