Regio wil aanpassingen in nieuwe Groningenwet

Foto: Catharina Glazenburg

GRONINGEN – Tot en met 10 september 2024 kan iedereen reageren op de ‘Groningenwet’. De regionale overheden in Groningen en Noord-Drenthe hebben vandaag besloten dat te doen. Ze vinden dat de wet te weinig garantie biedt dat het kabinet de beloften nakomt die zij gedaan heeft. Ook vindt de regio dat de schadeafhandeling beter moet. Volksvertegenwoordigingen wordt nu eerst gevraagd wat zij ervan vinden.

De Groningenwet legt vast dat het kabinet een generatielang investeringen doet in verduurzaming en sociale en economische projecten. Inwoners krijgen ook de mogelijkheid om schade te laten herstellen zonder dat onderzoek wordt gedaan naar de schadeoorzaak. Dit zijn beloften die het kabinet in ‘Nij Begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief’ heeft gedaan als reactie op de conclusie van de parlementaire enquête dat het kabinet de ereschuld aan Groningen en Noord-Drenthe moet inlossen.

Resultaatsverplichtingen voor kabinet; nu en in de toekomst
De volksvertegenwoordigingen in Groningen en Noord-Drenthe vinden het belangrijk dat in de wet verplichtingen staan voor het kabinet om de beloofde doelen te realiseren en zich daar ook financieel aan verbindt. In mei is dit ook meegegeven aan voormalig staatssecretaris Vijlbrief. De regio moet het nakomen van de beloften desnoods bij de rechter kunnen afdwingen. Dat is volgens de regio in de wet nu nog niet geborgd. De colleges vinden net als de volksvertegenwoordigingen dat de wet de verantwoordelijke ministers moet verplichten om de maatregelen te nemen die nodig zijn om de doelen te realiseren en de beloofde verbetering écht te realiseren. Daar moet de komende 30 jaar elk jaar voldoende geld voor komen.

Schadeafhandeling: milder, menselijker en makkelijker
De wet beoogt een mildere, menselijkere en makkelijkere schadeafhandeling door schade tot een bedrag van € 60.000 te laten herstellen zonder onderzoek of iets anders dan mijnbouw de schade kan hebben veroorzaakt. De regio wil dat het grensbedrag van € 60.000 en de voorwaarde dat hierna geen schade meer wordt vergoed (finale kwijting) vervallen. Hiermee hebben ook de zwaarst gedupeerden baat bij de maatregel. Tenslotte vindt de regio het van belang dat de uitvoeringskosten daadwerkelijk omlaaggaan én dat er harde garanties komen dat alle nadelige gevolgen van de gaswinning koste-wat-kost gecompenseerd worden.

Regio vraagt eerst nog om mening volksvertegenwoordigingen
De voorgenomen reactie van de regio is in samenwerking opgesteld door de provincie Groningen, de tien Groningse gemeenten, de drie Noord-Drentse gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. De regio betrekt de volksvertegenwoordigingen bij de reactie op de wet. Zij besluiten de komende weken of zij zich scharen achter het besluit van de colleges en besturen.

Ook reageren? 
Iedereen kan tot 10 september 2024 reageren op het ontwerp van de Groningenwet. Dat kan via internetconsultatie.nl.

Provincie Groningen

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.