Vanavond raadsvergadering gemeente Westerwolde; let op: begint om 18.00 uur!

Foto: Johannes Velthuis

WESTERWOLDE – Vanavond vergadert de gemeenteraad van Westerwolde om 18.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen voor raad en college
 3. Vaststellen agenda
 4. Vragenronde voor raadsleden
 5. Jaarstukken 2023
  Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde biedt de raad ter vaststelling de jaarstukken 2023 van de gemeente aan. De jaarrekening betreft alle baten en lasten van de gemeente. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de inhoudelijke en financiële resultaten over 2023. Ook is 2023 het eerste jaar dat het college van burgemeester en wethouders zelf een oordeel over de rechtmatigheid geeft.Spreektijden:
  1e termijn 4 minuten per fractie
  2e termijn 2 minuten per fractieCollege: totaal 21 minuten

  Bijlagen
 6. Kadernota 2025
  Als eerste stap in de P&C-cyclus 2025 is de Kadernota 2025 opgesteld. Deze kadernota geeft een doorkijk van de inspanningen en activiteiten die we de komende jaren uitvoeren om de doelstellingen uit het Collegeprogramma te realiseren. Dit is het moment voor de raad om richting te geven aan de komende Programmabegroting 2025-2028.Spreektijden voor het houden van de Algemene Beschouwingen
  1e termijn: 7 minuten per fractie
  2e termijn: 3 minuten per fractieCollege: totaal 21 minuten

  Bijlagen
 7. Sluiting

Wilt u de vergadering via de radio volgen, stem dan af op Radio Westerwolde (FM 106.5, FM 107.0 of FM 107.3) of volg de vergadering via https://www.westerwoldeactueel.nl/radio/live/

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.