VCP stelt vragen over mogelijke sluiting Hospice Winschoten

Foto: Karin Bron

WINSCHOTEN – Het Hospice in Winschoten zal per juni 2025 moeten sluiten, mocht er geen alternatief als vervangend onderkomen aangeboden worden. De VCP heeft hierover de nodige raadsvragen gesteld.

Reeds 20 jaar is er in Winschoten het Hospice Sint Maartenhuis. Een welwillend huis waar mensen hun laatste levensfase doorbrengen onder professionele begeleiding. Het huis biedt ruimte aan maximaal twee bewoners, iets wat gezien de altijd aanwezige wachtlijst, veel te weinig is. Mogelijkheden tot uitbreiding was er niet en zal er ook niet komen.


Het Hospice zal per juni 2025 moeten gaan sluiten op hun huidig adres omdat de plek is verkocht aan een project ontwikkelaar. Gezien de laatste mediaberichten van vorige week en daarbij komende noodzaak van het Hospice, heeft de VCP hierover de volgende vragen:


Is het college met de VCP eens dat een boven vernoemd concept niet verloren mag gaan in Winschoten?
Zijn er reeds gesprekken geweest met het bestuur van het Hospice?Zo ja, wat is hier uit voort gekomen? Zo nee, waarom niet, zeker gezien de noodzaak?


Zijn er mogelijkheden gezien “bestemming Woonzorg”om het hospice in Winschoten voort te kunnen zetten? Zo ja op welke manier. Zo nee is het college bereidt tot aanpassingen van locaties om toch tot realisatie over te kunnen gaan?


Via de media heeft de verantwoordelijke wethouder aangegeven dat de hele situatie een prioriteit heeft wat hoog op de agenda staat. Welke inspanningen zijn er reeds geleverd vanuit het college, om te kijken naar andere mogelijkheden en waar blijkt dit uit?

VCP Oldambt

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.