Missie

De rijksoverheid heeft in 2018 bepaald dat lokale omroepen alleen nog recht op een zendvergunning hebben, als grootschalig in streekomroepen wordt samengewerkt. De beide omroepen RTV Westerwolde en RTV GO! zijn, op basis van een in 2018 opgesteld samenwerkingsmodel van OLON en NLPO, alvast een samenwerking aangegaan.

Er worden ervaringen uitgewisseld en er worden, vanuit de samenwerking, gezamenlijk trainingen voor de medewerkers (vrijwilligers) georganiseerd. Er worden reportages, radioprogramma’s en TV reportages uitgewisseld. Alles gericht op efficiency voordelen en professionalisering. Door de vergroting van het gezamenlijke omroepgebied, met behoud van de eigen identiteit en met een groot luisterpubliek, is er vijf dagen lang veel aandacht voor streekgebonden actualiteit, sport, politiek en culturele agenda’s.

De samenwerking tussen RTV Westerwolde en RTV GO! heeft ook geresulteerd in de oprichting van “Groningen1”. Groningen1 verzorgd de ochtendprogrammering voor beide omroepen en daarbij worden de krachten kostenbesparend gebundeld. De intenties, die er al waren, krijgen in Groningen1 nu verder professioneel gestalte. In dit ochtendprogramma wordt aandacht geschonken aan o.a. ‘actualiteiten dicht bij huis’, de culturele agenda en sportverslaggeving. Maar ook is er aandacht voor ‘streekgebonden producten’ en regionale economie in bredere zin. Afgewisseld met muziek ontstaat er op deze wijze, voor alle luisteraars in het grootste deel van de provincie Groningen, een nieuw en interessant streekprogramma.

De besturen van beide omroepen hebben in 2023 besloten om gezamenlijk te gaan voor de te vormen streekomroep “Oost Groningen” per 1 januari 2027 en daarvoor te gaan fuseren. Er zal in 2025 en 2026 een aanvraag worden ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek voor een jaarlijkse stimuleringssubsidie, bedoeld ter voorbereiding op de vorming van de streekomroep “Oost Groningen” en zodoende op 1 januari 2027 een goede start te kunnen maken als professionele omroep organisatie.