Efficiënter werken? Neem processen onder de loep en elimineer verspillingen

Het elimineren van verspillingen en het verbeteren van (productie)processen wordt ook wel de Lean methode genoemd. Bas Kooijman, partner bij Lean adviesbureau Bureau Tromp, legt uit dat er oorspronkelijk 7 verspillingen zijn die de basis vormen van Lean. “Wij spreken liever van 8 omdat het verspillen van talent tegenwoordig ook een rol kan spelen. Medewerkers kunnen hun kennis soms niet gebruiken in het werk wat zij doen. Dat is zonde, maar kan ook leiden tot ontevredenheid of demotivatie”, aldus Kooijman.

Werken volgens de 8 verspillingen van Lean
Natuurlijk zijn er veel meer verspillingen te bedenken tijdens het verbeteren van een proces, maar uiteindelijk passen ze allemaal binnen de 8 categorieën:

  1. Wachten
  2. Overbewerking
  3. Voorraad
  4. Transport
  5. Fouten
  6. Overproductie
  7. Beweging
  8. Talent

Een aantal van deze verspillingen zullen logisch klinken, maar sommigen misschien ook niet. Kooijman: “Een grote voorraad kan fantastisch lijken omdat er altijd genoeg is. Toch kost opslag en het zoeken naar de juiste middelen tijd en geld. Dus in principe levert het je niets op”.

Soms is het niet mogelijk om alle verspillingen weg te nemen. Het draait er uiteindelijk om dat het proces zo soepel mogelijk verloopt en dat de klant tevreden is met het eindresultaat. “Tijdens een Lean Belt-training ontvangen cursisten handvatten en diverse methoden om hier zelf keuzes in te maken”. De online blogomgeving van Bureau Tromp gaat verder in op de 8 verspillingen van Lean.

Bureau Tromp mocht in de afgelopen 11 jaar ruim 20.000 mensen opleiden & certificeren in Lean en Lean Six Sigma. Circa 5.500 mensen zijn door hen gecoacht in Lean Six Sigma verbetertrajecten en in totaal zijn er zo’n 200 verbeterprojecten uitgevoerd binnen allerlei bedrijven. Bureau Tromp heeft, samen met de inmiddels respectievelijk in 2016 en 2019 opgerichte zusterbedrijven Agile Scrum Group, De Zelforganisatiefabriek en RPA Experts, 40 mensen in dienst.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.