Impuls voor duurzaamheid in Groningen

Onlangs werd bekend dat de provincie Groningen duurzaamheid stimuleert door bedrijven te helpen bij het plaatsen van zonnepanelen. De provincie wil ondernemers stimuleren, zodat zij een SDE+ subsidie aanvragen. Inmiddels kunnen bedrijven een gratis dakscan laten uitvoeren om te kijken of hun dak geschikt is voor zonnepanelen. Met dit project laat de provincie zien duurzaamheid steeds belangrijker te vinden.

Nieuwe bomen voor het Vledderbos
Niet alleen zonnepanelen behoren tot de duurzame maatregelen van de provincie. Staatsbosbeheer meldde dat er maar liefst 3000 bomen worden geplant in het Vledderbos in Stadskanaal. In het bos wordt op dit moment al duurzaam hout geproduceerd. De opbrengst van het hout wordt gebruikt om het bos te onderhouden. Het hout wordt onder andere gebruikt voor papier en biomassa. Staatsbosbeheer zegt erg blij te zijn met het duurzame houtproject.

Energietransitie
In de provincie Groningen is de energiesector goed voor veel banen. De provincie heeft aangegeven koploper te willen zijn in de energietransitie. De provincie stimuleert het overstappen naar duurzame energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie en bijvoorbeeld biomassa. Energie vergelijken om de herkomst van de energie te achterhalen is een belangrijke verantwoordelijkheid voor de consument. Eentje die bovendien ook gunstig uit kan pakken, omdat er zo ook op de lasten bespaard wordt.

Aardgasvrij Groningen
Een andere belangrijke pijler voor de provincie Groningen is aardgasvrij worden. Er is een sterke behoefte aan aardgasvrije dorpen en steden. Zeker in Groningen, waar de negatieve gevolgen van gaswinning aan den lijve worden ondervonden. De provincie wil in 2035 energieneutraal zijn en daar zijn nogal wat maatregelen voor nodig. Echter, de provincie heeft een plan liggen waarbij er op individuele schaal naar wijken gekeken wordt. Het plan is gebaseerd op vier belangrijke fasen.

In de eerste fase wordt er een analyse en verkenning van de betreffende wijk uitgevoerd. Er wordt gekeken naar de (leeftijd van de) huizen, bedrijven en kwaliteit van de energiebronnen. Er wordt gekeken welke energieoplossingen het meest geschikt zijn voor de betreffende wijk. Na deze analyse volgt de tweede fase. In deze fase worden de keuzes gemaakt. Ook wordt er gekeken welke subsidies gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling en welke kosten er worden gemaakt. In dit proces worden bewoners actief betrokken. Na deze fase weten de bewoners waar ze aan toe zijn en welke praktische gevolgen het plan met zich meebrengt. Fase drie bestaat uit het plan van aanpak. In deze fase worden er concrete afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden voor de acties die ondernomen moeten worden. Om dit te realiseren wordt er actief gecommuniceerd met de gemeente. Fase vier betreft de daadwerkelijke uitvoering van het plan. Dit gebeurt uiteraard op basis van het plan van aanpak. Tijdens de uitvoering worden bewoners actief op de hoogte gehouden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.