Subsidie voor een warmtepomp?

Mede door de situatie in Groningen heeft het kabinet besloten dat Nederland van het gas af moet. De gaswinning in Groningen is door de vele aardbevingen in het gebied en de daaropvolgende schade aan woningen niet meer houdbaar. Dit houdt in dat de energietransitie in een stroomversnelling raakt. Het meest gekozen alternatief zijn zonnepanelen en warmtepompen.

Soorten en de werking van warmtepompen
Het principe van alle soorten warmtepompen is hetzelfde: er worden natuurlijke warmtebronnen aangetrokken om een woning te verwarmen en/of van warm sanitair water te voorzien. Het soort warmtepomp bepaalt van welke natuurlijke bronnen er gebruik gemaakt wordt. Warmte kan onttrokken worden uit de aarde, de zogenaamde aardwarmte, het oppervlaktewater of grondwater en uit de buitenlucht. Een warmtepomp die warmte uit de buitenlucht onttrekt, is het meest simpele systeem en ook het goedkoopste. Dit systeem bestaat uit een buitenunit en een binnenunit. De buitenunit onttrekt warmte uit de lucht, waarmee een koelmiddel omgezet wordt tot gas. Een compressor zorgt vervolgens dat het gas samengeperst en heet wordt. Het hete gas stroomt naar een warmtewisselaar in de binnenunit. In de warmtewisselaar wordt de warmte overgedragen aan het water voor de centrale verwarming. Wanneer het gas afkoelt, wordt het vloeibaar en stroomt het terug naar de buitenunit waar het proces opnieuw gestart wordt.

Hoeveel kost een warmtepomp?
De kosten van een warmtepomp kunnen behoorlijk variëren, afhankelijk van de gekozen warmtepomp en de bijkomende opties. Warmtepompen die werken op aardwarmte of oppervlakte- en grondwater zijn duurder. Een lening aanvragen is voor deze warmtepompen meestal noodzakelijk. De extra kosten zitten vooral in de infrastructuur die aangebracht moet worden onder of op het terrein van de woning. Dit is met een warmtepomp op buitenlucht niet nodig en zelfs een lening aanvragen hoeft in veel gevallen niet. Een dergelijke pomp kan al aangeschaft worden vanaf € 2.500,-. Een topmodel warmtepomp op aardwarmte of oppervlaktewater gaat al snel richting de € 15.000,- tot € 20.000,-.

Investeringssubsidie duurzame energie
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een subsidie die in 2019 door de Nederlandse overheid is ingesteld. Men heeft recht op deze subsidie bij aanschaf van apparaten die een woning duurzamer maken, zoals zonneboilers en warmtepompen. Let op, zonnepanelen zijn uitgesloten. In 2019 werd er voor de ISDE 100 miljoen euro ter beschikking gesteld. Het bedrag aan aanvragen was ruim 176 miljoen euro. ISDE is dus een populaire subsidie, maar wanneer een aanvrager niet op tijd is, kan de aanvraag afgewezen worden vanwege overtekening van de subsidie. Het is overigens wel mogelijk om een jaar later opnieuw subsidie aan te vragen. De gemiddelde subsidiebedragen voor een warmtepomp liggen tussen de €500,- en €2.500,-.

Subsidie Waardevermeerdering
Specifiek voor de provincie Groningen geldt nog de Subsidie Waardevermeerdering. Groningse woningen kennen door de aardbevingsactiviteiten een grote waardevermindering. Groningse huishoudens kunnen daarom gebruikmaken van deze subsidie tot maximaal €4.000,-. Hiermee kunnen zij hun woning laten isoleren of zonnepanelen of een warmtepomp laten plaatsen. Doel van deze subsidie is niet alleen om de woning klimaatneutraal te maken, ook om de waarde van de woning te vergroten.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.