Wat doet een letselschade advocaat eigenlijk?

Er gebeuren nogal wat ongelukken in Nederland. Vaak denken wij dan aan een verkeersongeluk, zoals een auto ongeluk, fietsongeluk of aanrijding op de scooter. Maar er gebeuren ook heel veel verkeersongelukken tijdens het werk en jaarlijks worden 150.000 mensen gebeten door een hond.

Stel u werkt in de Rotterdamse haven en raakt hierbij gewond door een fout van een collega. Dan wilt u uiteraard een letselschade vergoeding claimen. U kunt hiervoor een letselschade advocaat inschakelen, zoals een letselschade advocaat Rotterdam. Maar wat doet een letselschade advocaat eigenlijk?

De tegenpartij aansprakelijk stellen
Bent u aangereden in Den Haag? Een letselschade advocaat in Den Haag zal dan eerst onderzoeken wie schuldig is bij de aanrijding. Is dit eenmaal bekend, dan zal de letselschade advocaat een aansprakelijkstelling opstellen.

Een aansprakelijkstelling is een brief waarin belangrijke informatie over de letselschade claim staat. Ten eerste wordt het schade evenement omschreven in deze brief. Bijvoorbeeld een achterop aanrijding of fietsongeluk waarbij de fietser geen voorrang kreeg. Vervolgens wordt het letsel van het verkeersslachtoffer omschreven. Denk aan whiplash klachten na een aanrijding van achteren of een breuk nadat de fietser van zijn fiets is gereden.

Belangrijk is uiteraard ook dat in de aansprakelijkstelling staat dat iemand aansprakelijk gesteld wordt en op grond van welk wetsartikel. Dit is vaak artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Dit wetsartikel gaat over de onrechtmatige daad.

Heeft u door het letsel schade opgelopen? Dit wordt letselschade genoemd. In de aansprakelijkstelling wordt omschreven om welke schade het gaat. Daarbij kan gedacht worden aan inkomensschade door arbeidsongeschiktheid, medische kosten en reiskosten. Voor het aangedane leed kan er een smartengeldvergoeding geclaimd worden.

U heeft niet onbeperkt recht op schadevergoeding. Na een aantal jaren verjaard het recht op een vergoeding van letselschade. Daarom zal de letselschade advocaat ook altijd de verjaringstermijn in de aansprakelijk stellen stuiten. Zo weet u zeker dat u voorlopig aanspraak kunt blijven maken op een schadevergoeding na een aanrijding.

Schadestaat opstellen
Een letselschade vergoeding bestaat dus uit diverse schadeposten. Voor het berekenen van de letselschade wordt een schadestaat opgesteld. Een schadestaat is een overzicht van de door het slachtoffer geleden en nog te lijden schade.

Letselschade berekenen is niet eenvoudig, zeker niet als er ook sprake is van toekomstige letselschade. Dit doet zich met name voor als er sprake is van ernstig letsel en\ of blijvend letsel.

Onderhandelen over de letselschade vergoeding
Er ontstaat vaak discussie over de schadevergoeding. Het gaat dan om het zogeheten causaal verband. Dit is het verband tussen het overkomen ongeluk aan de ene kant en het letsel en de schade aan de andere kant. Maar ook over de hoogte van de letselschade vergoeding ontstaat dikwijls veel discussie.

Een letselschade advocaat onderhandelt met de letselschade jurist of advocaat van de letselschade verzekering over de hoogte van de schade. Zo weet u zeker dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Een letselschade advocaat is dus een belangrijk persoon als u schade lijdt als gevolg van een ongeluk. Is er sprake van tijdelijk en licht letsel, dan kunt u overigens ook zelf de letselschade met de verzekeraar regelen. Met name bij zwaar en blijvend letsel is de inschakeling van een advocaat gespecialiseerd in letselschade wel verstandig.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.