Keramische kunst Tilmann Meyer-Faje

WesterwoldeActueel.nl

Evenementgegevens


Dit evenement vindt plaats van 18 juni 2019 tot en met 30 juni 2019. De eerstvolgende keer is op 19 juni 2019 13:00

  • Locatie: SHC De Oude Stelmakerij
  • Categorieën:
  • Toekomstige data:
Vanaf zondag 16 juni zal in SHC de oude Stelmakerij in Sellingen werk te zien zijn van de Amsterdamse kunstenaar Tilmann Meyer-Faje.

Onder de titel Waar eindigt het? toont hij een installatie van zijn keramische sculpturen, die afgeleid zijn van industriële constructies zoals prefab betonbouw of andere ingenieursconstructies. Meyer-Faje ontwerpt zijn eigen productieprocessen en bouwt zijn beelden op uit in serie geproduceerde onderdelen die hij samenvoegt.

De expositie in Sellingen is de 6de editie van de reeks solotentoonstellingen voor keramische kunst, die plaatsvindt onder de naam ‘Witte Olifanten’. Deze naam verwijst in overdrachtelijke zin naar iets zeldzaams, iets moois en kostbaars, te duur om te onderhouden, te kostbaar om weg te doen.

Zondag 16 juni om 15.00 uur wordt de expositie geopend. Lydia van Oosten zal in een vraaggesprek met Tilmann Meyer-Faje ingaan op uitgangspunten en werkwijze van de kunstenaar.

U kunt deze expositie bekijken tot en met 15 september van dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Daarbuiten op afspraak. Entree is gratis.

www.witteolifantenstadskanaal.nl.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.