Programma raad

Het doel van het programmabeleid​sbepalend orgaan (PBO), de vroegere programmaraad, is het bewaken van de kwaliteit en diversiteit van de programma’s van RTV Westerwolde. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de inhoud van de programma’s, zijn de programma’s voldoende divers en brengen ze voornamelijk regionaal en lokaal nieuws. Ook worden de uitzendingen gecontroleerd op stuitend en/of discriminerend taalgebruik. Tevens dienen de programma’s te voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Mediawet.

Leden van het PBO worden dan ook geacht regelmatig en kritisch te kijken en/of te luisteren naar de uitzendingen. Als een lid van het PBO vindt dat niet voldaan wordt aan de gangbare normen wordt door het PBO contact gezocht met het bestuur.

Het PBO moet de programmering van de Lokale Omroep goedkeuren en vaststellen, waarbij er nauwkeurig op moet worden ​toegezien of de programmering voldoet aan het wettelijk programmavoorschrift.

Dit betekent dat het PBO tot taak heeft programma​-onderdelen in categorieën in te delen, dit waar nodig te motiveren en erop toe te zien dat de wettelijk verplichte percentages worden gehaald.

De PBO-leden worden op voordracht van  de omroepinstelling en/of PBO-leden benoemd en ​dienen representatief te zijn voor het gebied waar de programma’s worden uitgezonden.

​Het PBO werkt onafhankelijk waarbij wordt toegezien op de pluriformiteit van de programma’s.

De in de Mediawet genoemde hoofdstromingen kunnen worden onderverdeeld in meer concreet aan te duiden stromingen :

  • Maatschappelijke zorg en welzijn
  • Kunst en cultuur
  • Religie
  • Onderwijs en educatie
  • Werkgevers
  • Werknemers
  • Sport en recreatie

PBO

vul onderstaande contactformulier in.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.