Programmabeleid Bepalend Orgaan

De Mediawet bepaalt dat de publieke lokale omroepen een onafhankelijk orgaan moeten hebben, het zogenoemde Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO), dat het programmabeleid van de lokale omroep vaststelt en toetst. Het PBO heeft de belangrijke functie om ervoor te zorgen dat het media-aanbod van de lokale omroep zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften aan media-aanbod van de inwoners in de gemeenten. De leden van het PBO zijn representatief voor de belangrijkste in de gemeenten voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Het PBO komt ongeveer viermaal per jaar bijeen.

Leden van het PBO worden dan ook geacht regelmatig en kritisch te kijken en/of te luisteren naar de uitzendingen. Als een lid van het PBO vindt dat niet voldaan wordt aan de gangbare normen wordt door het PBO contact gezocht met het bestuur.

Het PBO moet de programmering van de Lokale Omroep goedkeuren en vaststellen, waarbij er nauwkeurig op moet worden ​toegezien of de programmering voldoet aan het wettelijk programmavoorschrift. Het PBO werkt onafhankelijk waarbij wordt toegezien op de pluriformiteit van de programma’s. Het PBO vergaderd minimaal drie keer per jaar.

Geïnteresseerd in een functie binnen het PBO? Neem dan voor het inwinnen van informatie contact op met het bestuur van RTV Westerwolde via het onderstaande formulier.

PBO

vul onderstaande contactformulier in.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.