Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

Foto: Catharina Glazenburg

NEDERLAND – Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan.

Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog ongevaccineerd. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen.

Coronatoegangsbewijs voor extra veiligheid

Het coronatoegangsbewijs wordt juist nu ingezet op die locaties waar het door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. Op deze manier wordt het risico van besmetting zo laag mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen. Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het openen én open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit.

Vanaf 25 september is er in alle horeca (behalve afhaalrestaurants), bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) gewerkt alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. In alle horeca blijft de verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur gelden. Alle evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs. Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen verplichte sluitingstijd. Voor evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers of sluitingstijd. Voor beide type evenementen geldt wel: horeca is na 0.00 uur gesloten, met uitzondering van afhaalmogelijkheden. Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur. Het kabinet werkt voor de nachthoreca en de ongeplaceerde evenementen met een capaciteitsbeperking aan steunmaatregelen. De uitwerking wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft.

Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Voor horeca en organisatoren van evenementen, sport- en cultuuractiviteiten is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.

Basisregels blijven

Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt aangepast: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken over een goede verdeling tussen werk en thuis.

Mondkapjes in OV en op luchthavens

Op het vliegveld (in ieder geval vanaf de securitycheck en verder op plekken die eventueel door het vliegveld worden aangewezen zoals vertrek- en aankomsthallen), in, vliegtuigen, treinen, bussen, trams, metro, taxi’s en ander bedrijfsmatig persoonsvervoer blijft het gebruik van een mondkapje verplicht. De verplichting vervalt op perrons en stations.

Onderwijs

Primair en speciaal onderwijs

De quarantaineregels op basisscholen worden aangepast vanaf 20 september. Als een kind in de klas besmet is met het coronavirus hoeft niet meer de hele klas in quarantaine. In deze fase van de pandemie is het verhoudingsgewijs een te zware maatregel geworden dat heel de klas naar huis gaat bij een besmetting. Elke dag niet op school, is er één te veel. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in quarantaine te gaan.

De basisregels blijven gelden op basisscholen, net als in de rest van de samenleving: bij verkoudheidsklachten met koorts en/of hoesten moet een leerling of leraar zich laten testen in de GGD-teststraat en wie positief test, gaat in quarantaine. Onderwijspersoneel hoeft vanaf 25 september onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden.

Geen mondkapjes in het voortgezet onderwijs

Leerlingen en onderwijspersoneel van middelbare scholen hoeven vanaf 25 september in de gangen geen mondkapjes meer te dragen. Ook hoeven leraren en leerlingen en onderwijspersoneel onderling geen 1,5 meter afstand meer te bewaren.

Voor niet-gevaccineerde leerlingen geldt dat ze nog steeds twee keer per week een zelftest doen en 10 dagen in quarantaine gaan als er een klasgenoot besmet is. Gevaccineerde leerlingen hoeven dit niet, omdat zij minder kans hebben om ziek te worden en in het ziekenhuis te belanden dan mensen die niet-immuun zijn. Je wordt gezien als immuun twee weken na de tweede vaccinatie van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca of na één vaccinatie en een besmetting met het coronavirus. Dit geldt ook 28 dagen na de Janssen-vaccinatie of als je minder dan 6 maanden geleden corona hebt gehad.

Mbo en hoger onderwijs weer helemaal open

Op 30 augustus verviel de 1,5 meter afstandsregel al op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten, maar werden er nog wel enkele maatregelen getroffen. Hiervan vervalt nu het grootste deel. Zo vervalt de groepsgrootte van maximaal 75 studenten per ruimte met ingang van 25 september. Ook het verplicht dragen van mondkapjes buiten de les- en collegezalen wordt afgeschaft. Hierdoor kan er, nadat er voldoende tijd is geweest om roosters aan te passen, nog meer fysiek les op de onderwijsinstellingen georganiseerd worden, waardoor het onderwijs weer kan plaatsvinden zoals voor de invoering van de coronamaatregelen. Wel blijft het advies voor studenten en medewerkers om preventief zelftesten te blijven gebruiken. Ook blijven de basisregels ten aanzien van hygiëne en gezondheid gelden en blijven instellingen zorg dragen voor goede ventilatie.

Derde prik en boostervaccins

Een specifieke groep patiënten met een ernstige afweerstoornis kan met een derde vaccinatie mogelijk een betere bescherming krijgen tegen het coronavirus. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening of bepaalde medicijnen voorgeschreven krijgen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een nieuw advies dat vandaag is aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vanaf oktober krijgt deze selecte groep patiënten een uitnodiging voor een derde vaccinatie via hun medisch specialist in het ziekenhuis. De prik wordt gezet bij een GGD-priklocatie. Een booster voor de algemene bevolking, als oppepper van eerdere vaccinaties, is nu nog niet nodig, ook niet voor ouderen. Het RIVM houdt de bescherming door vaccins tegen corona nauwlettend in de gaten. Zodra nodig, staan de GGD en het RIVM paraat voor een boostercampagne. 

Het is goed nieuws dat de booster voor de algehele bevolking nu nog niet nodig is. De effectiviteit van de vaccins is ook voor ouderen en tegen de deltavariant heel hoog en laat nog geen afname zien in de bescherming tegen ernstige ziekte. De vaccins bieden 95 procent bescherming tegen ziekenhuisopname en 97 procent tegen IC-opname. De Gezondheidsraad adviseert dat het RIVM de opnamedata van ziekenhuizen, de situatie in verpleeghuizen en studies in het buitenland continu intensief in de gaten houdt. Mocht een daling in bescherming geconstateerd worden, dan kan er snel gehandeld worden. Minister De Jonge neemt het advies over. 

Voor het terugdringen van IC-opnames is het belangrijker dat de vaccinatiegraad stijgt dan het geven van een booster. Dit geldt wereldwijd. Daarom doneert Nederland vaccins die hier niet worden gezet. 

Verschil derde prik en booster

De derde prik voor een selecte groep patiënten met een ernstige afweerstoornis is iets heel anders dan een boostervaccinatie. Een derde prik is een onderdeel van de basisvaccinatie die normaal uit twee prikken of één prik bestaat (in het geval van het Janssen-vaccin). Zo’n extra prik in de basisserie kan sommige mensen helpen een goede afweerrespons te bereiken. Een booster is daarentegen een oppepper voor mensen die na één (in het geval van het Janssen-vaccin) of na twee prikken voldoende bescherming opgebouwd hebben tegen corona maar bij wie de immuniteit na verloop van tijd is afgenomen. Dit laatste houdt het RIVM dus continu goed in de gaten. Het zou kunnen zijn dat een afname pas optreedt na een langere periode. 

Wie krijgen een derde prik?

Er zijn een paar groepen patiënten met een ernstige afweerstoornis die na twee vaccinaties onvoldoende afweer opbouwen tegen COVID-19. Voor deze specifieke patiëntengroepen kan een derde prik helpen een betere bescherming te bereiken. Zij ontvangen vanaf oktober binnen enkele weken van hun eigen behandelend medisch specialist een uitnodiging voor een derde vaccinatie. Daarna kunnen zij bij de GGD een afspraak maken voor hun derde vaccinatie. Op de site van het RIVM is een exacte lijst te vinden waarop staat om welke patiënten met welke ernstige ziekten en aandoeningen het gaat. Naar verwachting gaat het om circa 200.000 tot 400.000 mensen, allen onder behandeling van een medisch specialist. 

Hoe is de lijst bepaald?

Het RIVM heeft de afgelopen weken in een werkgroep aan medisch specialisten gevraagd bij wie een derde vaccinatie een betere bescherming tegen corona kan geven. Deze medisch specialisten behandelen patiënten met een ernstig verzwakt immuunsysteem, als gevolg van een specifieke aandoening of bepaalde medicijnen. Hun advies is onder andere gebaseerd op resultaten van acht aanvullende medische onderzoeken die bij verschillende patiëntengroepen in diverse ziekenhuizen zijn uitgevoerd. De onderzoeksresultaten laten zien dat een deel van de mensen met een ernstige afweerstoornis na een eerste en tweede prik onvoldoende antistoffen tegen COVID-19 aanmaken. De verwachting is dat een deel van die patiënten na een derde vaccinatie wél voldoende antistoffen kan aanmaken. 

Na een derde vaccinatie zullen niet al deze mensen met een ernstige afweerstoornis goed beschermd zijn. Het is op dit moment niet goed te voorspellen voor wie dat geldt. Het RIVM houdt dit goed in de gaten. Daarom is het heel belangrijk dat andere personen in het huishouden van deze patiënten zich laten vaccineren.

Wie wil weten welke patiënten in aanmerking komen voor een derde vaccinatie, kan het beste kijken naar dit overzicht op de site van het RIVM.

Het advies van de Gezondheidsraad is hier te vinden.

Reizen

Vanaf 22 september veranderen de quarantaineregels voor reizen naar Nederland. Gevaccineerde reizigers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of andere zeer hoogrisicogebieden hoeven niet meer in quarantaine. Bereid je reis goed voor en kijk voor vertrek op wijsopreis.nl en reizentijdenscorona.nl.

Het kabinet blijft waakzaam

Deze maatregelen gelden vanaf 25 september voor de komende periode. Mocht het aantal opnames in het ziekenhuis en op de IC voor langere tijd laag zijn, dan zal het kabinet een deel van de huidige maatregelen laten vervallen. Het kabinet blijft waakzaam. Als blijkt dat er in korte tijd veel mensen in het ziekenhuis of op de IC moeten worden opgenomen dan kan dat betekenen dat er extra maatregelen komen. Het kabinet probeert dan zo gericht mogelijk maatregelen te treffen. Het RIVM en kabinet blijven alert op nieuwe varianten van het virus.

Bron: Rijksoverheid

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.